KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda başarılı olan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin terfi ettirilmelerine karar vermiştir;

 

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU
Terfi Etmeye Hak Kazananlar
 
Yayın - 23/03/2012 - 12:30
II. D.  MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU BAŞKAN YRD. (Münhal Sayısı: 1 )

Sıra No Adı - Soya
1 Sıtkı Haydar


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

 

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından da talep edilecektir.

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 13/03/2012 - 11:20
III. DERECE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCISI    (Münhal: 6)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Elif Bomboz
2 Nadir Özyükselen
3 Sevil Emirkanı
4 Seher Güneş
5 Aliye Kocasoy
6 Sedat Yüce


 
                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda 50 ve üzeri puan alan ve aşağıda isimleri belirtilen kişiler başarılı olmuşlardır.

 

Bu sınav sonucu sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme sınav sonucu gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU 
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 15/02/2012 - 10:45
I. DERECE  MALİYE KIDEMLİ MÜFETTİŞİ (Münhal Sayısı: 2 (Kademeli))

Sıra No Adı - Soya
1 Gülsün Köseoğlu                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavda (mülakatta)  başarılı olan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin atanmalarına karar verilmiştir;

 

Bu atama kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU 
Atanmaya Hak Kazananlar

Yayın - 08/02/2012 - 12:50
III. DERECE  MALİYE BAŞ MÜFETTİŞİ (Münhal Sayısı: 2 )

Sıra No Adı - Soya
1 Erol Bey
2 Feray Erdengiz                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda 50 ve üzeri puan alan ve aşağıda isimleri belirtilen kişiler başarılı olmuşlardır.

 

Bu sınav sonucu sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme sınav sonucu gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU 
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 08/02/2012 - 12:50
II. DERECE  MALİYE MÜFETTİŞİ (Münhal Sayısı: 5 )

Sıra No Adı - Soya
1 Evren İnançoğlu
2 Zerrin Metceooğlu
3 Evin Unutmaz
4 Hüseyin Gültekin
5 Mehemet Baturay


                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda başarılı olan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin terfi ettirilmelerine karar vermiştir;

 

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU
Terfi Etmeye Hak Kazananlar
 
Yayın - 22/12/2011 - 14:10
II. D.  MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU BAŞKAN YRD. (Münhal Sayısı: 2 )

Sıra No Adı - Soya
1 Hasan Özkızan
2 Hasan Özyel