KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından da talep edilecektir.

KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 19/02/2019
III. DERECE II. SINIF KOOPERATİF MÜFETTİŞİ  (Münhal Sayısı: +11)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Yeliz Öksüzoğılları


 
Yayın - 11/02/2019
III. DERECE II. SINIF KOOPERATİF MÜFETTİŞİ   (Münhal Sayısı: +11)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Hacer Sığınç
2 Tuğrul Memduh Atakan
3 Mehmet Öztürk
4 Serap Topal
5 Papatya Adalıer
6 İzzet Kanga
7 Barış Türkay
8 Aysel Özyıldırım
9 Hüseyin Gök
10 Fatma Serman
Not: Yazılı sınav başarı listesinde 11. sırada yer alan Ali Akyürek isimli aday mülakata katılmayacağını bildirdiğinden yerine 16. sırada yer alan aday çağrılacaktır


 
Yayın - 18/01/2019
III. DERECE HUKUKÇU   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Pembe Bahar Ömürsel


III. DERECE II. SINIF KOOPERATİF MÜFETTİŞİ   (Münhal Sayısı: 3)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Salih Bayraktar
2 Fatma Kerçin
3 Sadun Arslansoylu                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 17/12/2014

I. DERECE KOOPERATİF BAŞ MÜFETTİŞİ                            (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Serkan Eren 57,00