KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 13/02/2020
I. DERECE SONDAJ MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Okan Berksoy 71,60


I. DERECE MADEN MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Tuğrul Akçalı 62,64


I. DERECE KİMYA MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 İbrahim Çolakoğlu 69,20


I. DERECE MÜHENDİSİ (JEOLOJİ - JEOFİZİK) Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Selen Bolat 63,28


I. DERECE JEOLOJİ MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hatice Kaşer 76,00
2 Salih Erşangil 68,24
3 Oğuz Vadilili 64,86


II. DERECE TEKNİSYEN Münhal Sayısı: 6
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Tarık Ertuğ 66,02
2 Kemal Ergüleç 65,32
3 Tahir Olgun 54,74
4 Muharrem Yamuk 54,18
5 Fikret Kuyucuoğluları 53,76KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından da talep edilecektir.

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 14/03/2019
III. DERECE JEOLOJİ MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: +1
Sıra No Adı - Soyadı
1 Samiye İnce Okduman


 
Yayın - 21/11/2018
III. DERECE JEOLOJİ MÜHENDİSİ Münhal Sayısı: 2
Sıra No Adı - Soyadı
1 Ali Çoban
2 Ülcan Yanaroğlu


 
                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

II. DERECE BAŞSONDÖR           (Münhal Sayısı: 3)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Recep Murat Piro 58.50
2 Habib Akbayır 56.50
3 Muharrem Doğa 52.50
4 Yusuf Kurt 50.50
5 Salih Keresteci 50.00KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 13/03/2017
III. DERECE HİDROJEOLOJİ ŞUBE AMİRİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ayşen Kumsal 63,73

III. DERECE JEOLOJİ ŞUBE AMİRİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Mehmet Necdet 84,40                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ
                                                    Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 3/12/2014
I. DERECE TEKNİSYEN            (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Salih Tekirdağlı 67.67II. DERECE TEKNİSYEN            (Münhal Sayısı: 5)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Mahmut Gürel Yaman 65.00
2 Yusuf Hacı 63.00
3 Ural Karamez 61.67
4 Ahmet Kürşat Özşeker 61.33
5 Salih Denizsever 61.00
6 Koral Mertler 56.67


 
Yayın - 13/05/2013 - 14:10

II. DERECE JEOFİZİK MÜHENDİSİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Selen Özbalıkçı 54.80


II. DERECE MADEN MÜHENDİSİ (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Tuğrul Akçalı 56.40


II. DERECE SONDAJ MÜHENDİSİ (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Okan Berksoy 73.80


II. DERECE JEOLOJİ MÜHENDİSİ  (Münhal Sayısı: 3)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Salih Erşangil 58.00
2 Hatice Kaşer 57.60
3 Oğuz Vadilili 56.60


III. DERECE TEKNİSYEN  (Münhal Sayısı: 6)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Tarık Ertuğ 59.40
2 Fikret Kuyucuoğulları 55.00
3 Mehmet Vaizoğlu 54.00
4 Tahir Olgun 50.00
5 Kemal Ergüleç 50.00
6 Muharrem Yamuk 50.00