KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda 50 ve üzeri puan alan ve aşağıda isimleri belirtilen kişiler başarılı olmuşlardır.

 

Bu sınav sonucu sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme sınav sonucu gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 19/01/2012 - 11:45
II. DERECE İSKAN MEMURU   (Münhal Sayısı: 13)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Mustafa Onguner
2 İbrahim Basri
3 Berna Türkeş
4 Tuğşen Atayol
5 Zekiye Bolkaner
6 Cemalfer Şeniz Atamert
7 Maksude Çelik
8 Kamil Kırlar
9 Hüseyin Avcı
10 Yaşar Eren
11 Öner Canbulat
12 Arif Yiğit
13 Yusuf KansuYayın - 11/01/2012 - 12:05
II. DERECE I. SINIF MİMAR   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Hasan Akansel


III. DERECE İSKAN TEKNİSYENİ   (Münhal Sayısı: 2)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Nihat Fındık
2 Hasan Yalınay


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                       

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar vermiştir.

Bir üst derecedeki mevkie terfi ettirilmeyi kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu terfii kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu kadroların yetki prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte, terfi etmeyi kabul ettiklerini bildirenlerin terfi işlemleri de yapılacaktır.

                                       

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                    Başkanı.

Not:

Bu terfi kararı bildirimi, aşağıdaki kamu görevlilerine sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
   Terfi Etmeye Hak KazananlarII. DERECE MUHASEBE KATİBİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Derviş SallakoğluIII. DERECE TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Yüksel Cenktaş
2 Kemal Özipek
3 Mehmet Beysoydan
4 Neriman Kadıoğlu
5 Sultan Göktaş
6 Fatma Şenyiğit
7 Mehmet Özgül Piro
8 Cemal Yıldızev
9 Tansu Tilki
10 Hüseyin Özkoççatlı
11 Mehmet Taner Kaya
12 Ali Sarro
13 Mustafa Armağan
14 Hüseyin YanıkII. DERECE İSKAN MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ebru Şah
2 Fatma Müderrisoğlu Beha
3 Ece Maraşuna


 
I. DERECE BAŞ MÜHENDİS

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mehmet Alaeddin Coşkuner
2 Emre Mehmet Büyükeğilmez
3 Hasan İslamoğlu

NOT:  İskân ve Rehabilitasyon Dairesi I. Derece Baş Mühendisi terfi sınavı ile ilgili olarak sunulan kriter puanı evraklarının dikkate alınmasında eksik hesaplama yapıldığı belirlenmiştir.

Düzeltme çalışmaları sonunda oluşan listenin son şekli bugün yayına konmuştur.I. DERECE TOPOĞRAF


Sıra No Adı - Soyadı
1 Ahmet TürkII. DERECE I. SINIF MİMAR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Nurettin AtlıI. DERECE BAŞ TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Savaş DemirdağII. DERECE TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hasan Gürsel TelI. DERECE TARIM BAŞ TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mehmet KanselII. DERECE AMBAR MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Figen HacetI. DERECE BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hilkat ÇeribaşıIII. DERECE BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Gülhan Mertcanoğlu
2 Metin Atan
3 Sadiye Özaygın
4 Ümmü Akın
5 Şirin Bozkurt
6 Birgül ArkutI. DERECE KIDEMLİ TARIM UZMANI

Sıra No Adı - Soyadı
1 Doğan Altan
2 Ahmet Turhan TekbıyıkII. DERECE TARIM UZMANI

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hasan Cezaroğlu


   
II. DERECE I. SINIF MÜHENDİS

Sıra No Adı - Soya
1 Cengiz Sarper
2 Meryem Nil Karatay
3 Nigar ErsanIII. DERECE TARIM TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soya
1 İbrahim Aksu