KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar vermiştir.

                                     

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                           Başkanı.

Not:

Bu terfi kararı bildirimi, aşağıdaki kamu görevlilerine sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.


HEMŞİRELİK MESLEK YÜKSEK OKULU
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak, 
Terfi Etmeye Hak Kazananlar.

I. DERECE ÖĞRETMEN HEMŞİRE

Sıra No Adı - Soyadı
1 Berna Arifoğlu
2 Güley Bilgi Abatay
3 Kerime Kuvvetlioğlu
4 Mine BahçeciII. DERECE ÖĞRETMEN HEMŞİRE

Sıra No Adı - Soyadı
1 Aynur Özkum İzveren
2 Filiz Hersek