KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan;

ve

Aşağıda GEÇİCİ LİSTE olarak yayınlanıp, 15 gün sonra son şeklini alarak KESİN LİSTE olacak olan listedeki kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar verilmiştir.

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                     

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
   Terfi Etmeye Hak Kazananlar

Yayın - 18/11/2009 - 12:30
II. DERECE VEZNEDAR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Müren Yüney
2 Mustafa Cemmedo
3 Hüseyin Taner

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

Aday olarak atanmayı kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu atamayı kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

 

 

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından da talep edilecektir.
GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
Atanmaya Hak KazananlarIV. DERECE MUHAFIZ MÜNHAL:10

Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri
1 Ali Bayraktar Lefkoşa
2 Mehmet Oytam Lefkoşa
3 Ali Tünelci Lefkoşa
4 Enver Evren Özatınç Lefkoşa
5 Oktay Erdem Mağusa
6 Mahmut Tatlıcalı Girne
7 Hasan Özgüler Mağusa
8 Sacit Çelik Girne
9 Kenan Özinançlı Girne
10 Nurullah Umut Girne