KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

GENÇLİK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 29/01/2019
I. DERECE TEKNİSYEN (FİLM OPERATÖRÜ) Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Süleyman Kıbçak 52,40                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

GENÇLİK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 03/05/2013 - 14:40
II. DERECE TEKNİSYEN (FİLM OPERATÖRÜ) Münhal Sayısı: 1

Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Süleyman Kıbçak 60.50