KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 14/02/2020
I. DERECE GELİR VE VERGİ MEMURU Münhal Sayısı: 15

Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hale Arkıner 77,28
2 Mustafa Şah 75,76
3 Mehmetali Ateş 75,44
4 Ece Kolcu 74,00
5 Ünsal Vatan Keyfiala 72,48
6 İrem Yalçın 68,08
7 Serhan Egemen 66,48
8 Esra Kesper 65,84
9 Sezai İpcioğlu 65,76
10 Aşkım Başaran 61,20
11 Damla Özsoydan 60,48
12 Hatice Gazi 52,96


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Gelir ve Vergi Dairesi tarafından da talep edilecektir.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 26/03/2019
III. DERECE II. SINIF GELİR VE VERGİ MEMURU Münhal Sayısı: +7
Sıra No Adı - Soyadı
1 Birsu Faruk
2 Gülşen Alevok Tütengil
3 Hasret Eren
4 Cem Gökbörü
5 Çilen Çakal
6 Rifat Arifoğlu
7 Derya Eryurt


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 05/03/2019
III. DERECE GELİR VE VERGİ AMİRİ Münhal Sayısı: 2+3
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Mehmet Akbaş 73,40
2 Salih Kasap 73,20
3 Sümer Kızıldere 69,10
4 Bediz Veysioğlu Konuklu 66,60
5 Tarık Güven Emiroğlu 65,90
6 Semra Özarın 64,20
7 Veli Esendağlı 63,10
8 Bilge Saçman 63,10
9 Kozan Erbulak 61,60
10 Pembe Yulaf Dağman 61,10
11 Feriha Güldoğuş 59,40KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Gelir ve Vergi Dairesi tarafından da talep edilecektir.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 06/02/2019
III. DERECE II. SINIF GELİR VE VERGİ MEMURU Münhal Sayısı: 28
Sıra No Adı - Soyadı
1 Müsaver Gezici
2 Ali Akyürek
3 Mustafa Çağateş
4 Sinem Meşeli
5 Ayşe Toycan
6 Buğra Tarcan
7 Enver Taygun
8 Güldem Çetiner
9 Erkan Ballı
10 Aygül Kurtuluş
11 Ülfet Dolmacı
12 Gülay Öğüt
13 Rana Ceyran Erişken
14 Ebru Batmazoğlu Çoban
15 Salime Eşan
16 Raziye Koçhan Bayezit
17 Emete Basri
18 İsmet Ferhan Gedikli
19 Yağmur Özdil
20 Özlem Balcı
21 Sabri Okandan
22 Ercan Özkan
23 Aysel Canbolat
24 Salih Bayraktar
25 Şenol Çiner
26 Raziye Kızıltunçlar
27 Orkide Şah
28 Osman Göztaş


                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 20/04/2018
II. DERECE MÜFETTİŞ MÜDÜR MUAVİNİ Münhal Sayısı: 5
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ahmet Manavoğlu 81.73
2 Osman Erçal 76.27
3 Sadiye Güçhan 74.80
4 Alpay Çelebi 73.47
5 Mustafa Başarı 72.67
6 Erol Bey 72.40
7 Salih Boran 51.73GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Gelir ve Vergi Dairesi tarafından da talep edilecektir.


Yayın - 27/04/2017
IV. DERECE III. SINIF TAHSİLAT MEMURU Münhal Sayısı: +10
Sıra No Adı - Soyadı
1 Kemal Aktunç
2 Hanife Falyalı
3 Dilek Küçük
4 Erhun Özyürek
5 Yüksel A. Toptancı
6 Burçe C. Önal
7 Hale Türe
8 Gülser Ormancıoğlu
9 Aliye Ak
10 Tuğba TalasYayın - 22/02/2017
IV. DERECE III. SINIF TAHSİLAT MEMURU Münhal Sayısı: +1
Sıra No Adı - Soyadı
1 Mehibe KoşucularYayın - 05/01/2017
IV. DERECE III. SINIF TAHSİLAT MEMURU Münhal Sayısı: 5
Sıra No Adı - Soyadı
1 Seda Yakupoğluları
2 Emete Meşinci
3 Hasan Özalmış
4 Aynur Özer
5 Dilem Solelgil DorunayKAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 08/08/2016
III. DERECE GELİR VE VERGİ AMİRİ Münhal Sayısı: 7
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Vicdan Celaloğlu 85,60
2 Halil Ersalıcı 84,53
3 Mehmet Deryalı 82,40
4 Salih Savaş Koçak 80,70
5 Hayri Uğurlu 78,80
6 Ümit Gürtekin 77,60
7 Fatma Atlı 77,47
8 Nilsev Akalınlı 77,33
9 Metin Karadeniz 75,60
10 Serdal Amca 72,13
11 Özçelik Erten 71,87
12 Kemal Kurtoğlu 68,13
13 Sümer Kızıldere 67,87KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Gelir ve Vergi Dairesi tarafından da talep edilecektir.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 21/07/2016
III. DERECE II. SINIF GELİR VE VERGİ MEMURU Münhal Sayısı: +10
Sıra No Adı - Soyadı
1 Güliz K. Doğmaz
2 Turan Güneyhanlı
3 Ali Öden
4 Mahan Çinton Savant
5 Ahmet Tezer
6 Ahmet Ulualp
7 Sertuğ Alasya
8 Nejla Tokmak
9 Sare Tüfekçi
10 Ayşe Tekinay


IV. DERECE GELİR VE VERGİ KATİP YARDIMCISI Münhal Sayısı: +6
Sıra No Adı - Soyadı
1 Seher Bülbül
2 Derviş Küsbeci
3 Hülya Çavuş
4 Gülay Öğüt
5 Meryem Ekinci
6 Pınar N. PınarYayın - 17/02/2016
III. DERECE II. SINIF GELİR VE VERGİ MEMURU Münhal Sayısı: 6
Sıra No Adı - Soyadı
1 Demet Erem
2 Ufuk Çobanoğulları
3 Zübeyde Olcaytuğ
4 Niyazi Öcal
5 Halil Koşucu
6 Ece KarlıovaYayın - 01/02/2016 - 15:30
IV. DERECE GELİR VE VERGİ KATİP YARDIMCISI Münhal Sayısı: 5
Sıra No Adı - Soyadı
1 Suna Top
2 Gizem Çelik
3 Çağla Ölçüşenler
4 Mukaddes Atom
5 Kerime ÖncülerYayın - 15/07/2015 - 15:00
III. DERECE II. SINIF GELİR VE VERGİ MEMURU Münhal Sayısı: 16
Sıra No Adı - Soyadı
1 Hasan Özbaşar
2 Belpan Özdemir
3 Gizem Koral
4 İbrahim Sarıtaş
5 Aslı Can
6 Serhat Halil Sezer                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 11/06/2015 - 17:20
II. DERECE I. SINIF GELİR VE VERGİ MEMURU Münhal Sayısı: 17
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Nezgün Yorulmaz 73.33
2 Hüseyin Güzoğlu 72.67
3 Tülay Çavuşoğlu 71.67
4 Özge Dellaloğlu 71.00
5 Birgen Saygınsoy 70.00
6 Mürşide Cellatoğlu 68.33
7 Kemal Akbatu 66.33
8 Sabriye Üçöz Leylek 66.00
9 Necati Özsusuzlu 65.67
10 Mustafa Sultanoğlu 65.00
11 Ediz Uzun 56.67
12 Duygu Mısırlı 56.33
13 Çiler Yapar 52.33
14 Ünsel Keyfiala 51.33
15 Ali Özhot 50.67
16 Mehmet Sezgin 50.00
17 Cemal Sözümert Mülakata KatılmadıYayın - 18/07/2014 - 16:10
I. DERECE KIDEMLİ GELİR VE VERGİ MEMURU Münhal Sayısı: 8
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 OlgunTosun 73.50
2 İpek Doygunel 69.67
3 Tevhide Özyürek 67.75
4 Nihal Cesuroğlu 67.67
5 Sevil Yönlüer 67.00
6 Şebnem Kuyucuoğulları 66.75
7 Rasiha Tanözü 66.33
8 Emre Hacı 66.00
9 Levent Menteş Baytaroğlu 65.33
10 Halit Kıryağdı 65.00
11 Hacer Sözdemir 63.33
12 Gürhan Güler 62.67
13 Ayşem Saygın 60.33
14 Gürçin Gürsöz 60.25
15 Melek Mındıkoğlu 59.67
16 Filiz Töre 59.00
17 İbrahim Metti 58.00
18 Şinasi Konuloğlu 58.00
19 Serdar Tip 57.33
20 Melike Kadıoğlu 57.00
21 Tevhide Beyzade 56.50
22 Mustafa Emir 56.33
23 Niyazi Göksun 53.67
24 Sami Saygun 53.33
25 Güven Kurtoğlu 52.00
26 Huriye Varoğlu 51.00
27 Aykut Özükan 50.67
28 Pınar Narçin 50.50
29 Hamide Çelik 50.33Yayın - 16/07/2014 - 16:45
I. DERECE KIDEMLİ TAHSİLAT MEMURU Münhal Sayısı: 3
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hatice Soylukal 74.75
2 Radiye Vudalı 65.00
3 Aşkın Kavazlar 65.00
4 Hasan Cambaz 58.00
5 Yeşim Atiker 56.00
6 Ticen Altınçay 56.00
7 Figen S. Kıroğlu 55.50
8 Hüseyin Özkul 54.75
9 Ahmet Reis 53.75
10 Mediha Toker 50.00
11 Zehra Kızılkaya 50.00
12 Sumru Kalkanlı Akan 50.00
13 Kıymet Baytaroğlu 50.00


 
Yayın - 14/07/2014 - 16:55
III. DERECE II. SINIF TAHSİLAT MEMURU Münhal Sayısı: 9
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Neval Kalyoncu 59.25
2 Güliz İnançoğlu Dorunay 59.25
3 Müge Poyraz 58.00
4 Sinem Meşeli 55.75
5 Feray Çangar 55.50
6 Fatma Gökçebel 54.50
7 Hatice Cabacaba Ekinci 54.50
8 Orçun Ulugün 54.50
9 Sultan Karamanlı 53.25
10 Hatice Arkut 53.00
11 İsmet Ferhan Gedikli 52.75
12 Didem Bülbülcü Aliusta 51.75
13 Buket Esendağ 50.25
14 Mahan Çinton Savant 50.25
15 Hamiye Okur 50.00
16 Meryem Vaiz 50.00
17 Aydın Sarıkaya 50.00
18 Öğkü Balıkçıoğlu 50.00


I. DERECE KIDEMLİ GELİR VE VERGİ KATİBİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Duran Tak 69.00
2 Şerife Darçın 59.25


II. DERECE AMBAR EMİNİ  Münhal Sayısı: 2
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Dinçer Okan Osmanoğulları 71.00
2 Ferda Türksoy Arslangazi 50.25 
Yayın - 21/02/2014 - 15:40
II. DERECE I. SINIF GELİR VE VERGİ KATİBİ Münhal Sayısı: 10
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hüsniye Bekar 68.50
2 Laika Safa 68.25
3 Nuray İnce 67.00
4 Ahmet Ulualp 64.50
5 Nazif Metay Zorlu 64.25
6 Gülay Bayar 63.50
7 Safiye Özkan 63.00
8 Halide Şaban 62.75
9 Osman Karamanlı 62.75
10 Ayşe Aktunç 62.25
11 Gülsün Bekayi 62.00
12 Ahmet Çoğaloğlu 62.00
13 Mürüde Sevicer 61.25
14 Hamide Demirtürk 60.25
15 Bülent Aytaç 59.75
16 Pembe Sofular 59.50
17 Besime Gül 59.50
18 Remziye Çelik 59.25
19 Gözen Kemal 58.00
20 Aşkın Avcı 57.25
21 Çiğdem Beydola 57.25
22 Aliye Toksoy 57.00
23 Mutlu Özkoraltay 56.50
24 Ahmet Omorfolu 55.50Yayın - 19/02/2014 - 18:40
II. DERECE VEZNEDAR Münhal Sayısı: 11
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Özden Bütüner 66.00
2 Serab Cambaz 63.00
3 Aysel Özata Baltacı 60.25
4 Mevhibe Soysan 56.25
5 Mehmet Top 55.25
6 Rüştü Ünalan 54.50
7 Fırat Başpınar 52.25
8 İlter Özyürek Gazelci 51.75
9 Derviş Karaca 51.25
10 Saffet Mine Ökter 50.00
11 Cengiz Korkmaz 50.00Yayın - 19/02/2014 - 18:40
                                     Güncelleme- 21/02/2014 - 15:40
III. DERECE II. SINIF GELİR VE VERGİ KATİBİ Münhal Sayısı: 3
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Sertuğ Alasya 59.25
2 Özsay Nami 58.50
3 Buğra Tarcan 56.75
4 Rana Ceyran Erişken 55.75
5 Aycan Karamercan 55.50
6 Osman Tüzmen 54.50
7 Niyazi Öcal 54.50
8 Düriye Atasay 53.00
9 Coşkun Demirtaş 52.50
10 Ece Karlıova 51.00
11 Mustafa İnçay 50.25
12 Zahide Egemen 50.00
13 Çiğdem Nurdal 50.00
14 Hüseyin Şener Boyacıgil 50.00
15 Aliye Kayabaşı 50.00
16 Seda İstillozlu Dede 50.00 

Yayın - 27/05/2013 - 11:40
II. DERECE I. SINIF SÜRÜŞ EHLİYETİ MÜFETTİŞİ Münhal Sayısı: 6
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ahmet Osmanlı 70.50
2 Savaş Gökdeniz 66.50
3 Fırtına Karanfil 66.00
4 Taner Nusret 64.25
5 Uray Özen 63.00
6 Birol Faruk 62.75
7 Münür Gayi 53.00
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan ve aşağıda ismleri  yazan kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

GELİR VE VERGİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 20/11/2013 - 10:30
III. DERECE SÜRÜŞ EHLİYETİ ŞUBE AMİRİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Gürel Cantaş 82.27