KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                         

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar vermiştir.

Bir üst derecedeki mevkie terfi ettirilmeyi kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu terfii kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu kadroların yetki prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte, terfi etmeyi kabul ettiklerini bildirenlerin terfi işlemleri de yapılacaktır.

                                         

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                    Başkanı.

Not:

Bu terfi kararı bildirimi, aşağıdaki kamu görevlilerine sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
   Terfi Etmeye Hak Kazananlar


II. DERECE İNŞAAT MÜHENDİSİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hasan Özdeş


II. DERECE MUHASEBE MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Fezile Keskiner


II. DERECE MÜZE MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Salih Dalcı
2 Feriha G. Solyalı
3 Gürsel Sezgin
4 Konrat Dervişgil


III. DERECE MÜZE MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Güliz Sergin
2 Münevver Tantura
3 Cemaliye Yeşilada


I. DERECE TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Gülnur Tokay


III. DERECE TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Serdar Karagözlü
I. DERECE ARKEOLOG

Sıra No Adı - Soyadı
1 Elif Karaca
2 Rasime Öner
3 Gözem Gökhan
4 Enver GürsoyII. DERECE ARKEOLOG 

Sıra No Adı - Soyadı
1 Emine Sivri
2 Sevim Emre
3 Nurcan Öztürk
4 Reyhan ÖzerkanI. DERECE MİMAR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Emine Reis
2 Gül Hande Terzioğlu

 

II. DERECE MİMAR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Özge Samioğlu