KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

DIŞİŞLERİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 18/09/2019
I. DERECE 1'İNCİ SEKRETER Münhal Sayısı: 6
1 Müjde İnançoğlu 88,60
2 Tahit Tahir 87,20
3 Havva Ülgen 84,40
4 Özgür Ezel 81,20
5 Hakan Aksoy 78,40
6 Dilşad Hüdaverdioğlu 74,80


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Dışişleri Dairesi tarafından da talep edilecektir.

DIŞİŞLERİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 05/02/2019
III. DERECE II. SINIF MALİ İŞLER MEMURU Münhal Sayısı: 2
1 Vefak Aydıç
2 Nurcan GüngörYayın - 03/05/2018
III. DERECE 3'ÜNCÜ SEKRETER Münhal Sayısı: 20
1 Denil Ertuğ
2 Enver Ethemer
3 Almıla Tunç
4 Begüm Tuncalı
5 Münire Ebru Dayanç
6 Seval Gökeri
7 Simge Karabaşak
8 Defne Deveci Sabırlı
9 Serdar Tayançlı
10 Ömür Gedikoğlu
11 Gamze Kara
12 İsmail Ali Şahinoğlu
13 Funda Bozkaya
14 Seran Tahiroğlu
15 Esma Eroğlu
16 Mehmet Tuncan
Not: Hayriye Rüzgar ve Açelya Özel isimli adaylar mülakata katılmayacaklarını bildirip mülakata gelmediler.


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

DIŞİŞLERİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 22/12/2016
I. DERECE 1'İNCİ SEKRETER Münhal Sayısı: 2
1 Gülşa Öneri Bayar 72,00
2 Sonat Altuğ 65.33


II. DERECE 2'İNCİ SEKRETER Münhal Sayısı: 6
1 Hasan Varoğlu 90,00
2 Sertaç Güven 88,80
3 Huriye Hançerli 84,00
4 Deniz Kalyoncu 84,00
5 Fatma Arşehit 82,67
6 Mustafa Tunç 80,00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

DIŞİŞLERİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 20/09/2016
II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ/BAŞKONSOLOS Münhal Sayısı: 7
1 Ali Tuncay 84,00
2 Mustafa K. Beyazbayram 81,80
3 Hüsnü Duba 75,80
4 Zalihe Mendeli 74,80
5 Zalihe Erden 71,60
6 Ayşen V. İnanıroğlu 71,40
7 İpal Emin 66,80                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

DIŞİŞLERİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 08/06/2015 - 16:35
I. DERECE 1'İNCİ SEKRETER Münhal Sayısı: 5
1 Aysan Mullahasan Atılgan 75.33
2 Emine Andız Ertürk 75.00
3 Erek Çağatay 74.67
4 Cem Topçu 73.33
5 Serap Destegül Redif 73.00
6 Murat Soysal 72.00
7 Mustafa Güven 71.33


II. DERECE 2'İNCİ SEKRETER Münhal Sayısı: 10
1 Aslı Erkmen 77.00
2 Havva Ülgen 76.00
3 Hakan Aksoy 74.67
4 Müjde İnançoğlu 74.33
5 Remziye Şefik Güröz 74.00
6 Yasa Yeşilada 73.67
7 Özgür Ezel 73.33
8 Çağrı Kalfaoğlu 73.00
9 Dilşad Hüdaverdioğlu 72.67
10 Birsen İkizer 71.67
11 Tahir Tahir 68.67
12 Namık Cafer 67.67