KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                           Ömer A. Köseoğlu

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi tarafından da talep edilecektir.

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 23/08/2021
III. DERECE II. SINIF MÜHENDİS   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Hasan Kolcu


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 23/06/2017
III. DERECE I. SINIF TARIM VE HAYVANCILIK TEKNİSYENİ   (Münhal Sayısı: 4)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ogün Uğursev 74,40
2 Ayşe U. Daloğlu 72,67
3 Dilek Gençsoy Ertüz 71,60
4 Gülden Çelik 71,20

                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 29/07/2015 - 17:00
I. DERECE BAŞMÜHENDİS     (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Süleyman Serinay 75,00


II. DERECE I. SINIF MÜHENDİS     (Münhal Sayısı: 2)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Deniz Solyalı 83,60
2 Mustafa Muhtaroğlu 72,60


 
Yayın - 28/02/2014 - 14:00
II. DERECE KIDEMLİ TARIM VE HAYVANCILIK TEKNİSYENİ (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ersoy Mertoğlu 69.50
2 Hasan İmam 65.50
3 Ümmet Çetiner 60.00
4 Ayhan Reyhan 59.25
5 Remzi Toklu 58.50
6 Yusuf Mertoğlu 57.00
7 Hüseyin Menteş 54.75
8 Tamer Aktaş 52.75
9 Hasibe Öztürk 52.00

I. DERECE TARIM VE HAYVANCILIK BAŞ TEKNİSYENİ     (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ali Karaca 66.25