KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda 50 ve üzeri puan alan ve aşağıda isimleri belirtilen kişiler başarılı olmuşlardır.

 

Bu sınav sonucu sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme sınav sonucu gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 22/09/2011 - 12:10
I. DERECE PLANLAMA UZMANI  (Münhal Sayısı: 1+8)

Sıra No Adı - Soyadı
1 Yusuf Sancarlı
2 Mehmet Kutup
3 Yılmaz Altunterim
4 Mazlum Kortaş
5 Özlem Kutalmış
6 Zehra Kırmızı
7 Vehbüre Erden
8 Sancar Kutalmış


 
                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda 50 ve üzeri puan alarak  başarılı olan aşağıda ismi belirtilen kişinin terfi ettirilmesine karar vermiştir;

 

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif yazısı gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ
Terfi Etmeye Hak Kazananlar

Yayın - 06/06/2011 - 12:55
II. DERECE YARDIMCI PLANLAMA UZMANI

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hürol ÜşümüşKAMU HİZMETİ KOMİSYONU

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar vermiştir.

Bir üst derecedeki mevkie terfi ettirilmeyi kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu terfii kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu kadroların yetki prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte, terfi etmeyi kabul ettiklerini bildirenlerin terfi işlemleri de yapılacaktır.

 

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                    Başkanı.

Not:

Bu terfi kararı bildirimi, aşağıdaki kamu görevlilerine sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
   Terfi Etmeye Hak KazananlarYayın: 2008
I. DERECE PLANLAMA UZMANI

Sıra No Adı - Soyadı
1 Zehra Yıltay (Kutlay)
2 Artun Doğu
3 Mustafa Kanlıoğlu
4 Fezile Gür
5 Zehra Artemel