KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                         Ömer A. Köseoğlu

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 08/09/2021
III. DERECE PESTİSİT KALINTI ANALİZLERİ ŞUBE AMİRİ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Sonuç Tamer 81,84
2 Hayriye Betmezoğlu 68,88


KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 17/12/2020
II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Tarık Haydar 93,60

III. DERECE BESİN ANALİZLERİ ŞUBE AMİRİ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Değer Haydar 92,40

III. DERECE ADLİ KİMYA - FEN ŞUBE AMİRİ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Buğçe Albayrak Dinçer 81,44

III. D. RADYOBİYOLOJİ VE ÇEVRE ANALİZLERİ ŞUBE A. (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Öcal Fatih Kutrafalı 73,68


 
Yayın - 28/02/2019
III. DERECE MİKROBİYOLOJİ ŞUBE AMİRİ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Alsev Müderriszade 87,60

III. DERECE İLAÇ VE KİMYASAL ANALİZLER ŞUBE AMİRİ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Sıdıka İrfan 70,40
2 Zafer Keskinel 58,00

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 28/02/2019
I. DERECE KIDEMLİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Melek Mimar 70,80


 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

  

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

  

                                                                                                                                                Kamil Kayral

                                                                                                                                   Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                   Başkanı.

Not:

Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOT:  Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe     

           başladıktan sonra Devlet Laboratuvarı Dairesi tarafından da talep edilecektir.

DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 12/04/2018
III. DERECE BİYOLOG  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Hasan ÜstünelKAMU HİZMETİ KOMİSYONU

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

 

                                                                                                     Kamil Kayral

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                        Başkanı.

DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 25/04/2017
I. DERECE KİMYAGER  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Hayriye Betmezoğlu 65,60KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

 

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                                       Başkanı.

DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 25/04/2017
III. DERECE PESTİSİT KALINTI ANALİZLERİ ŞUBE AMİRİ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Tarık Haydar 88,00Yayın - 29/03/2017
II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ayşe Sergeç 76,13Yayın - 16/04/2016 - 16:30
III. DERECE BESİN ANALİZLERİ ŞUBE AMİRİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Oya Fedai 66,72


III. D. RADYOBİYOLOJİ VE ÇEVRE ANALİZLERİ ŞUBE A.  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ferah Etikan 66,56


III. DERECE ADLİ KİMYA - FEN ŞUBE AMİRİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Doğuş Elmas 63,76
2 Hatice Kale 54,56


 
                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

 

                                                                                                                                       Kamil Kayral

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 18/11/2013 - 10:40
I. DERECE BİYOLOG  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Değer Haydar 87.00


II. DERECE LABORATUVAR TEKNİSYENİ  (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Melek Mimar 59.00Yayın - 09/05/2013 - 16:30
I. DERECE KIDEMLİ LABORATUVAR TEKNİSYENİ  (Münhal Sayısı: 3)
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ayla Tosun 66.20
2 Dilek Kanal 62.00
3 Halise Tipi Kıbrıslı 61.40


I. DERECE KİMYAGER   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı Notu
1 Serap Konde 88.00
2 Tarık Haydar 86.60
3 Buğçe Albayrak Dinçer 84.00
4 Beran Erkmen Kufi 82.80
5 Sıdıka İrfan 81.60
6 Öcal Fatih Kutrafalı 79.40
7 Zafer Keskinel 69.60
8 Sonuç Tamer 69.40
9 İdil Hidayet Rıfkı 64.60