KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda 50 ve üzeri puan alan ve aşağıda isimleri belirtilen kişiler başarılı olmuşlardır.

 

Bu sınav sonucu sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme sınav sonucu gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.

KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI
Sınav Sonuç Bildirimi

Yayın - 28/12/2011 - 12:25
I. DERECE UZMAN SANATÇI (Münhal Sayısı: 2)

Sıra No Adı - Soyadı
1 Yılsay Özbudak
2 Ertaç Hazer                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan;

ve

Aşağıda GEÇİCİ LİSTE olarak yayınlanıp, 15 gün sonra son şeklini alarak KESİN LİSTE olacak olan listedeki kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar verilmiştir.

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                     

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak, 
Terfi Etmeye Hak Kazananlar.

Yayın - 02/12/2009 - 12:00
III. DERECE GİŞE MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Sevgi Gülerler


Yayın - 02/12/2009 - 12:00
II. DERECE TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ekman Zaifoğlu


Yayın - 02/12/2009 - 12:00
III. DERECE I. SINIF TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mustafa Kral


Yayın - 02/12/2009 - 12:00
III. DERECE SAHNE TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Meriç Süeda


Yayın - 02/12/2009 - 12:00
I. DERECE ŞOFÖR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Özdemir Uysaler