KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavlar sonucunda başarılı olan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin terfi ettirilmelerine karar vermiştir;

 

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ
Terfi Etmeye Hak Kazanan
Yayın - 22/06/2012 - 11:53
III. D. YASAMA VE PARLAMENTER HİZMETLER MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Hilal GüneralpI. D. BASKI VE ÇOĞALTIM TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mustafa Keşanlı
2 Emir Ali Öztüccar


I. D. SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ali Dayı


I. D. BANT KAYIT TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mahmut Tabur


I. D. TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mehmet Özyurtlu
2 Ali YücetürkI. D. BASIN VE DIŞİLİŞKİLER MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Esma Özser
2 Evrim Önsav
 

Yayın - 20/06/2012 - 13:15
I. D. KÜTÜPHANE, DÖKÜMANTASYON VE BİLGİ İŞLEM MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Canan Türkmen


II. DERECE RAPORTÖR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Gamze Yücelen


I. DERECE STENOGRAF

Sıra No Adı - Soyadı
1 Nülgen Sancak
2 İlksev Destebanoğulları
3 Fatma Erdem


I. DERECE YASAMA VE PARLEMENTER HİZMETLER MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Rezan Özveri
2 Zalihe Çavuşoğlu


I. DERECE MECLİS MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Gönül Ustaoğlu
2 Sevil Karaokçu
3 Füsun Piro
4 Cemal Ayrancıoğlu
5 İnci Koçanoğlu
6 Düriye Cesurer
7 Sevcan Erkutuluş


II. DERECE YASAMA VE PARLEMENTER HİZMETLER MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Huriye Bektaş
2 Çile Alyanık
3 Faika Akkır Kaya                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavda (mülakatta)  başarılı olan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin atanmalarına karar verilmiştir;

 

Bu atama kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ
Atanmaya Hak Kazananlar
Yayın - 02/03/2012 - 11:50

III. DERECE YASALAR VE KARARLAR ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Özlem Bayramoğlu Onuray


III. DERECE TUTANAKLAR ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Narin Yalıner Ataöz


III. DERECE YASAMA UZMAN YARDIMCISI 

Sıra No Adı - Soya
1 Tezay SancarlıYayın - 22/04/2011 - 12:00

III. DERECE PARLAMENTER İŞLERİ ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Muazzez ÖzçakırYayın - 12/04/2011 - 11:10
III. DERECE İDARİ İŞLER ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Ejdan SadrazamYayın - 1/04/2011 - 13:45
I. DERECE YASAMA UZMANI

Sıra No Adı - Soya
1 Fisun Üçok
2 Pembe İnanç Unan
3 Mahir Özkavra
4 Ermin Melal KaraYayın - 30/03/2011 - 12:25
III. DERECE BASIN VE DIŞİLİŞKİLER ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Gülden İlkmanIII. DERECE PARLAMENTER İŞLERİ ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Vilden TancerIII. DERECE STENOGRAF ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Nezire KumovaI. DERECE STENOGRAF SORUMLUSU

Sıra No Adı - Soya
1 Gülten Gökçev
2 Filiz Somuncuoğlu
3 Tülay Ersöz
4 Hülya Yıldız 

Yayın - 29/03/2011 - 12:40
III. DERECE KÜTÜPHANE, DÖKÜMANTASYON VE BİLGİ İŞLEM ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Sibel YemenicioğluIII. DERECE TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ

Sıra No Adı - Soya
1 Remzi KutretI. DERECE YASAMA VE PARLAMENTER HİZMETLER SORUMLUSU

Sıra No Adı - Soya
1 Ferda Aşkın
2 Zahide Sonuç ŞabanI. DERECE İÇ GÜVENLİK SORUMLUSU

Sıra No Adı - Soya
1 Tayfun Oktar
2 Cemal Hacıküçük 
                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda başarılı olan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin terfi ettirilmelerine karar vermiştir;

 

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ
Terfi Etmeye Hak Kazanan
Yayın - 29/03/2011 - 12:40
II. D. İDARİ, MALİ, TEKNİK VE PARLAMENTER HİZMETLER MÜDÜR MUAVİNİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Nadire Bayraktaroğlu
                                   KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan;

ve

Aşağıda GEÇİCİ LİSTE olarak yayınlanıp, 15 gün sonra son şeklini alarak KESİN LİSTE olacak olan listedeki kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar verilmiştir.

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                     

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
Terfi Etmeye Hak Kazananlar

Yayın - 21/11/2008
II. DERECE MECLİS MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Gönül Ustaoğlu
2 Düriye Cesurer
3 Sevil Karaokçu
4 Fisun Piro
5 Cemal Ayrancıoğlu
6 İnci (Soykır) Koçanoğlu
7 Sevcan ErkurtuluşII. DERECE YASAMA VE PARLEMENTER HİZMETLER MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Rezan Özveri
2 Zalihe ÇavuşoğluII. DERECE TEKNİSYEN

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mehmet Özyurtlu
2 Ali YücetürkII. DERECE KÜTÜPHANE DÖKÜMANTASYON VE BİLGİ İŞLEM MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Canan TürkmenII. DERECE BASKI VE ÇOĞALTIM TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mustafa Keşanlı
2 Emir Ali ÖztüccarII. DERECE BANT KAYIT TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mahmut TaburII. DERECE SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Ali DayıI. DERECE SİSTEM OPERATÖRÜ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Servet ÖzyılkanI. DERECE İÇ GÜVENLİK MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Mustafa Kaşifoğlu
2 Ahmet BalcıoğluI. DERECE SANTRAL OPERATÖRÜ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Feriha Yıldızev


I. DERECE RAPORTÖR

Sıra No Adı - Soyadı
1 Tezay Sancarlı
2 Özlem Bayramoğlu Onuray
3 Pembe İnanç Unan
4 Narin YalınerII. DERECE STENOGRAF 

Sıra No Adı - Soyadı
1 Nülgen Sancak
2 İlksev Destebanoğulları
3 Fatma ErdemIII. DERECE YASAMA VE PARLEMENTER HİZMETLER MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Huriye Bektaş
2 Çile Alyanak
3 Faika Akkır


 
                                         
Atanmaya Hak Kazananlar

III. DERECE RAPORTÖR       MÜNHAL:5

Sıra No Adı - Soyadı
1 Sinem Demirgil
2 Feyza Sarıkamış
3 Gamze Yücelen
4 Nedret Argün
5 Güliz Avkan