KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

                                     

Yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan;

ve

Aşağıda GEÇİCİ LİSTE olarak yayınlanıp, 15 gün sonra son şeklini alarak KESİN LİSTE olacak olan listedeki kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar verilmiştir.

Bu terfi kararı bildirimi sadece buradan AÇIK DUYURU şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme teklif  yazısı gönderilmeyecektir.

                                     

                                                                                                                                       Çetin Uğural

                                                                                                                         Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                                                                          Başkanı.


ÇALIŞMA DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak, 
Terfi Etmeye Hak Kazananlar.


10 Şubat, 2009
II. DERECE I. SINIF ÇALIŞMA MÜFETTİŞİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Erdoğan Atagül
2 Ahmet Tınastepe
3 Ergenç Semerci
4 Sadi GüneşKAMU HİZMETİ KOMİSYONU

TERFİ KARARI BİLDİRİMİ

           

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınavda (mülakatta) 50 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve aşağıda isimleri yazan kişilerin, bir üst dereceye terfi ettirilmelerine karar vermiştir.

Bir üst derecedeki mevkie terfi ettirilmeyi kabul edenlerin en erken zamanda (en geç on gün içerisinde) bu terfii kabul edip etmediklerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu kadroların yetki prosedürlerinin tamamlanmasıyla birlikte, terfi etmeyi kabul ettiklerini bildirenlerin terfi işlemleri de yapılacaktır.

           

                                                                                                      Çetin Uğural

                                                                                            Kamu Hizmeti Komisyonu

                                                                                    Başkanı.

Not:

Bu terfi kararı bildirimi, aşağıdaki kamu görevlilerine sadece buradan açık duyuru

şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
ÇALIŞMA DAİRESİ
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI
50 ve Üzeri Puan Alıp Başarılı Olarak,
   Terfi Etmeye Hak KazananlarI. DERECE KIDEMLİ ÇALIŞMA MÜFETTİŞİ

Sıra No Adı - Soyadı
1 Nacip Fatih Gülaç
2 Behram Kamer
3 İsmet Felek
4 Cansev Yorgancıoğlu
5 Çilek Ersoy
6 Canev Akal
7 Emine Şekerci
8 Özcan Yaşın
9 Erman Eroğlu
10 Ülkü UzunI. DERECE KIDEMLİ TEKNİK MÜFETTİŞİ 

Sıra No Adı - Soyadı
1 Salahi Ziya Mertkan
2 Hüseyin KurtrafalıI. DERECE KIDEMLİ ÇALIŞMA MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Gülsen Altındağlıer
2 Emel Tokkan
3 Derviş Çağlan
4 S. Zeki Yaşın
5 Nazmiye Aksay
6 Emine Baysen
7 Çimen OlgaçerII. DERECE I. SINIF ÇALIŞMA MEMURU

Sıra No Adı - Soyadı
1 Özlem Dalkılınç
2 Asiye Berksel
3 Laika Davman
4 Şeniz Aknar
5 Pembe Demirege
6 Ayşe Sar Yönlüer
7 Mehtap Semerci