2021 YILI WEB VE BASIN AÇIKLAMALARI
ARŞİVİ
Yayın: 09.09.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Sn. Ömer A. Köseoğlu son günlerde basın ve yayın organlarında 19 Eylül 2021 tarihinde yapılması planlanan yazılı sınavların erteleneceği veya iptal edileceği yönünde çıkan haberlere karşı basın açıklaması yapmıştır.
ÆAçıklama'nın Tam Metni

Yayın: 09.09.2021
DUYURU
KHK Web Haber:

15/2021 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece I. Sınıf İdare Memuru, I. Derece Başkatip ve II. Derece I. Sınıf Katip kadroları için son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar uzatılmıştır.

ÆGenelge

Yayın: 31.08.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
31 Temmuz ve 1 Ağustos, 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde Kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 25.08.2021
ÖĞRETMENLİK BRANŞLARININ SINAV TARİHİ VE SAATLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
Öğretmenlik sınavlarının 28 – 29 Ağustos ve 4 – 5 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu bağlamda hangi branşın hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenmiş olup,  aşağıdaki linkte yer almaktadır. Adayların sınava gireceği yerler, sınavdan birkaç gün önce web sayfamızdan yayınlanacak ve ayrıca adaylara SMS olarak gönderilecektir.
ÆÖğretmenlik Sınav Tarih ve Saatleri

Yayın: 15.07.2021
DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü kadrolarına bağlı okullarda görev yapan Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin, nakilleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hataların daha sonra düzeltilmesi kaydıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 11(2) maddesi uyarınca nakillerinin 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren onaylanmasına Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir.

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü kadrolarına bağlı okullarda görev yapan Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin, nakilleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hataların daha sonra düzeltilmesi kaydıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 11(1) maddesi uyarınca nakillerinin, 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, onaylanmasına Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir.


Yayın: 15.07.2021
ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için yapılan sınavlarda başarılı olan adayların sözlü mülakatları  28/07/2021 – 09/08/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Hangi branşın hangi tarihte yapılacağı aşağıdaki linkte yer almaktadır.
ÆÖğretmenlik Mülakat Tarihleri

Yayın: 29.06.2021
YETERLİK SINAV TARİHLERİ 1 HAFTA İLERİYE ALINDI
KHK Web Haber:

Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Alt Düzey ve Üst Düzey Yeterlik Sınavlarının 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarının ise 25 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacağı 3/2021 sayılı Genelgemizle duyurulmuştu.

Ancak, gelinen aşamada Ülkemizde devam eden Covid-19 salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde, sınavlara girecek adaylar için PCR testi şartı devam etmektedir. Bilindiği üzere Kurban Bayramı bu yıl 20 – 23 Temmuz tarihlerindedir. Kurban Bayramı süresince PCR testi yaptırmak adaylar açısından zor olabileceğinden;

1.     Alt Düzey ve Üst Düzey Yeterlik Sınavlarının 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününe

2.     Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarının ise 1 Ağustos 2021 Pazar gününe

ertelenmiştir.

Ayrıca, son başvuru tarihi 2 Temmuz 2021 olan Yeterlik Sınavları için Online Randevu Sisteminin 25 Haziran 2021 tarihinde kapatılacağı bildirilmişti. Adaylardan gelen gerekçeli mazeretler üzerine değerlendirme yapan Kamu Hizmeti Komisyonu, mazereti olan kişiler yanında, Online Randevu Sisteminin kapanmasından ötürü başvuru yapmak için randevu alamayan kişilere de başvuru hakkı tanınması açısından, Online Randevu Sisteminin 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 23:59’a kadar açık tutulmasına karar vermiştir.


Yayın: 18.05.2021
DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinde münhal bulunan ve 17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen III. Derece Yüksek Hemşire yazılı sınav sonuçlarının kesin listesi, 18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce adaylar tarafından yapılan itirazlar uzmanlarca değerlendirilmiş ve bir soruda gerekli düzenleme yapılarak liste kesinleştirilmiştir. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 12.05.2021
ATÖLYE ŞEFLİĞİ SINAVLARI 30 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 69/2019 sayılı genelge ile münhal ilan edilen 13 adet Atölye Şefliği kadrosunun yazılı sınavları 30 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav yerleri ve saati, sınav tarihinden birkaç gün önce web sayfamız aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, linkteki tabloda belirtilen konular arasında yer alan “MEVZUAT” kısmından; Anayasa ve Öğretmenler Yasası’na ilaveten aşağıdaki 9 tüzükten de sorumlu olacaklardır.

1. Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları Bölüm Şeflikleri Tüzüğü

2. Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Kayıt-Kabul, Devam-Devamsızlık Tüzüğü

3. Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü

4. Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü

5. İşletmelerde Meslek Eğitimi ve Sınavları Tüzüğü

6. Çıraklık ve İşletmelerde Yapılan Meslek Eğitiminin Denetim Tüzüğü

7. Öğretmenler Ek Çalışma Ödeneği Tüzüğü

8. Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü

9. Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Tüzüğü

ÆSınav Konuları ve Ağırlıkları

Yayın: 29.04.2021
1 - 2 Mayıs 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek Öğretmenlik Sınavlarında Gözetmenlik Görevi Yapacakların Listeleri
KHK Web Haber:

1 - 2 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Öğretmenlik Sınavlarında görevli gözetmenlerin listeleri aşağıdaki linkte yer almaktadır. Görevli gözetmenlerin “Negatif” PCR test sonuçlarıyla birlikte sınav saatinden en az 2 saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Tüm gözetmenlere “Yaka Kartları” sınav merkezlerinde verilecektir. Ayrıca, tüm gözetmenlerin görevleri sırasında dikkat etmeleri gereken hususlarla, sınava ilişkin açıklamaları içeren sınav yönergesi aşağıdaki linkte yer almakta olup sınavdan önce dikkatlice okunması gerekmektedir.

Öğretmenlik Sınavlarında görevli tüm gözetmenlere duyurulur.

Sınav Yönergesi
1 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 10.00 Gözetmen Listesi
1 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 15.00 Gözetmen Listesi
2 Mayıs 2021 Pazar Saat: 10.00 Gözetmen Listesi
2 Mayıs 2021 Pazar Saat: 15.00 Gözetmen Listesi

Yayın: 28.04.2021
HATIRLATMA
KHK Web Haber:

İçinde bulunduğumuz Pandemi nedeniyle ülkemizde zaman zaman yaşanan kısıtlama ve kapanmalardan ötürü “ÖĞRETMENLİK SINAVLARI” dışında, Komisyonumuzca duyurusu yapılan diğer tüm sınavların ileriki bir tarihe alındığı, daha önce web sitemiz aracılığıyla kamuoyunun bilgisine getirilmişti.

Gelinen aşamada münhal kadrolara başvuru yapan adaylardan bazıları, münhal genelgelerinde belirtilen yazılı sınav tarihlerinin yanaştığını ve sınavların yapılıp yapılmayacağı sorusunu Kurumumuza yöneltmektedirler. Daha önce de belirtildiği gibi, genelgelerde yer alan sınav tarihleri Pandemi nedeniyle yaşanan aksamalardan ötürü ileriki tarihlere ertelenmiştir. Yeni sınav programı ileriki günlerde hazırlanıp, web sayfamızdan duyurulacaktır.


Yayın: 27.04.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARA DUYURU
KHK Web Haber:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı okullarda münhal bulunan Öğretmenlik branşlarından bir kısmının sınavları gerçekleştirilmiş olup, geriye kalan 28 adet Öğretmenlik branşı için yazılı sınavlar 01 – 02 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Sınava katılacak adayların sınav tarihinden en erken 72 saat önce (yalnızca 1 Mayıs’ta sınava girecek adayların en erken 28 Nisan veya sonrasında, 1 ve 2 Mayıs’ta veya yalnızca 2 Mayıs’ta sınava girecek adayların ise en erken 29 Nisan veya sonrasında) PCR testi yaptırmış olmaları ve sonuçlarının “Negatif” olması gerekmektedir.

2. Sınava katılacak olan adaylardan yalnızca Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna SMS olarak gönderilecek ve/veya yazılı olarak verilecek olan, “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu negatif PCR testi sonucu kabul edilecektir. Hızlı Test (Antijen Testi) sonucu kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. PCR test sonucunda yalnızca İsim-Soyisim bilgisi bulunan adayların, Komisyonumuz tarafından cep telefonlarına gönderilen “Sınava Çağrı Mesajı”nı da sınavların yapılacağı yerlerdeki görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir.

4. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağının olduğu günlerde yapılacak sınavlara katılacak adaylar, Polis Kontrol noktalarından geçerken, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından cep telefonlarına daha önceden gönderilen “Sınava Çağrı Mesajını” göstererek geçiş yapabileceklerdir.

5. Sınavlara katılacak adayların, sınav başlama saatinden 2 saat önce kimliklerini doğrulayan resimli bir belge ile sınav yerlerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaları gerekmektedir.

6. Devlet kontrolünde bulunan karantina merkezlerinde veya kendi evlerinde bulunan “Temaslı” adayların, “Temaslı” olduklarına dair bilgiyi en geç 29 Nisan 2021  tarihine kadar Sağlık Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Temaslı olduğunu bildirmeyerek sınava katılan adayların tespiti halinde, haklarında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

7. Temaslı olan ve sınava katılacak adaylar için ayrı bir sınav merkezi oluşturulacaktır.

Yayın: 22.04.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak olan yazılı yarışma sınavlarına katılacak olan adaylardan yalnızca Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna SMS olarak gönderilecek ve/veya yazılı olarak verilecek olan, “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu negatif PCR testi sonucu kabul edilecektir. Hızlı Test (Antijen Testi) sonucu kesinlikle kabul edilmeyecektir.

PCR test sonucunda yalnızca İsim-Soyisim bilgisi bulunan adayların, Komisyonumuz tarafından cep telefonularına gönderilen “Sınava Çağrı Mesajı”nı da sınavların yapılacağı yerlerdeki görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara duyurulur.

Yayın: 22.04.2021
24 - 25 Nisan 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek Öğretmenlik Sınavlarında Gözetmenlik Görevi Yapacakların Listeleri
KHK Web Haber:

24 - 25 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Öğretmenlik Sınavlarında görevli gözetmenlerin listeleri aşağıdaki linkte yer almaktadır. Görevli gözetmenlerin “Negatif” PCR test sonuçlarıyla birlikte sınav saatinden en az 2 saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Tüm gözetmenlere “Yaka Kartları” sınav merkezlerinde verilecektir. Ayrıca, tüm gözetmenlerin görevleri sırasında dikkat etmeleri gereken hususlarla, sınava ilişkin açıklamaları içeren sınav yönergesi aşağıdaki linkte yer almakta olup sınavdan önce dikkatlice okunması gerekmektedir.

Öğretmenlik Sınavlarında görevli tüm gözetmenlere duyurulur.

Sınav Yönergesi
24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 10.00 Gözetmen Listesi
24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 15.00 Gözetmen Listesi
25 Nisan 2021 Pazar Saat: 10.00 Gözetmen Listesi
25 Nisan 2021 Pazar Saat: 15.00 Gözetmen Listesi

Yayın: 20.04.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Öğretmenlik kadrolarıyla ilgili münhal sayılarının son şekli aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Æİlköğretim Dairesi ÆGOÖD - MTÖD

Yayın: 17.04.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARIYLA İLGİLİ KURALLAR İLE SINAV YERLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı,  Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için yazılı sınavlar 24 – 25 Nisan ve 01 – 02 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

1. Sınava katılacak tüm adayların 22 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında PCR testi yaptırmış olmaları, 01 – 02 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak sınavlara katılacak adayların da 29 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında PCR testi yaptırmış olmaları ve sonuçlarının “Negatif” olması gerekmektedir.

2. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane veya Özel Laboratuvarlar tarafından adayların cep telefonuna gönderilecek “Kimlik Bilgisinin” yazılı olduğu PCR test sonuçları sınavların yapılacağı yerlerdeki görevliler tarafından kontrol edilecektir. PCR test sonucunu ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

3. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağının olduğu günlerde yapılacak sınavlara katılacak adaylar, Polis Kontrol noktalarından geçerken, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından cep telefonlarına gönderilecek “Sınava Çağrı Mesajını” göstererek geçiş yapabileceklerdir.

4. Sınavlara katılacak adayların, sınav başlama saatinden 2 saat önce kimliklerini doğrulayan resimli bir belge ile sınav yerlerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaları gerekmektedir.

5. Devlet kontrolünde bulunan karantina merkezlerinde veya kendi evlerinde bulunan “Temaslı” adayların, “Temaslı” olduklarına dair bilgiyi en geç 21 Nisan 2021  tarihine kadar Sağlık Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Temaslı olduğunu bildirmeyerek sınava katılan adayların tespiti halinde, haklarında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

6. Temaslı olan ve sınava katılacak adaylar için ayrı bir sınav merkezi oluşturulacaktır.
ÆÖğretmenlik Sınav Yerleri

Yayın: 09.04.2021
ÖĞRETMENLİK BRANŞLARININ SINAV TARİHİ VE SAATLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
Öğretmenlik sınavlarının 24 – 25 Nisan ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu bağlamda hangi branşın hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenmiş olup,  aşağıdaki linkte yer almaktadır. Adayların sınava gireceği yerler, sınavdan birkaç gün önce web sayfamızdan yayınlanacak ve ayrıca adaylara SMS olarak gönderilecektir.
ÆÖğretmenlik Sınav Tarih ve Saatleri
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
İlköğretim Dairesi I. Oturum ve Öğretmenlik Sınavları 24.04.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD I. Oturum ve Öğretmenlik Sınavları 24.04.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 25.04.2021 Genelge
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Köy Kadın Kursu Öğretmeni 25.04.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 01.05.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 02.05.2021 Genelge

Yayın: 05.04.2021
MÜNHAL KADROLARIN BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI
KHK Web Haber:

Covid-19 salgını nedeniyle 27 Ocak 2021 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamış ve ilçeler arası geçişler de kısıtlanmıştı. İlçeler arası geçişlerin 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren serbest bırakılmasıyla birlikte aşağıdaki linkte yer alan ve 27 Ocak 2021 tarihi itibariyle başvuru süreleri henüz tamamlanmamış olan münhal kadrolar için başvuru süreleri hiç kimsenin mağduriyet yaşamaması açısından 6 Nisan 2021 tarihinden 20 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. İlk atama mevkilerine başvuru yapmak isteyenlerin 20 Nisan 2021 saat 15.00’e kadar online randevu sisteminden randevu almaları gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin linkteki genelgelerde belirtilen son başvuru tarihine kadar, münhal kadroların aranan niteliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÆTıklayınız

Yayın: 05.04.2021
III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE SINAVINA İTİRAZ SÜRESİ UZATILDI
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Yüksek Hemşire mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavı 17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, geçici sınav sonuç listesi aynı gün resmi web sitemiz aracılığıyla yayınlanmıştır. 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 70’inci maddesi kuralları çerçevesinde geçici listeye itiraz süresi on beş gündür. On beş günlük yasal itiraz süresi, Covid-19 salgını nedeniyle 27 Ocak 2021 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla ülkemizde sokağa çıkma yasağı uygulanmasından ötürü tamamlanamamıştır. İlçeler arası geçişler 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren serbest bırakıldığından, itiraz etme olanağı bulamayanların mağdur olmamaları için, III. Derece Yüksek Hemşire mevkiinin geçici sınav sonuç listesine itirazlar yasal süre dikkate alınarak 6 Nisan 2021 tarihinden 12 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm adaylara duyurulur.

Yayın: 1.04.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARIYLA
İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürecinde Öğretmenlik sınavlarını gerçekleştirebilmek için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği hususunda Sağlık Bakanlığından görüş talep edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı talebimize cevaben 31 Mart 2021 tarih ve SAB.0.00-532/03-21/E.2473 sayılı yazısında; “Söz konusu sınavların gerçekleştirileceği ortamın havalandırılmasının sağlanması, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve sınav boyunca koruyucu ekipmanların kullanılması ile; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının bu sınavları elzem ve gerekli görmesi halinde öğretmenlik sınavlarının yapılmasında Bakanlığımızca bir sakınca görülmemektedir.” yönünde görüş belirtmiştir.

Gelinen aşamada;
1. Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi uyarınca izne tabi olan ilçeler arası geçişlerin serbest bırakılması;

2. Diğer ilk atama mevkileri sınavlarında olduğu gibi Öğretmenlik sınavları da Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildiğinden, Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi uyarınca Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağının kaldırılması;
kaydıyla Öğretmenlik sınavlarının 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesine Kamu Hizmeti Komisyonunca karar verilmiştir.

Ancak, yukarıda yer alan iki maddeden herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, öğretmenlik sınavlarının anılan tarihlerde yapılması mümkün olmayacaktır.

Yayın: 4.03.2021
MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ KADROSUNDA BULUNAN II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALİ İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii 31/2020 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 20 Ocak 2021 tarih ve MTÖ.0.00-532/02-21/E.139 sayılı yazıyla, yasa değişikliği çalışmaları nedeniyle söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 4.03.2021
BİLGİLENDİRME
KHK Web Haber:
KKTC Sağlık Bakanlığının SAB.0.00-012/03-21/E.11 sayı ve 5 Ocak 2021 tarihli yazısı uyarınca yaşanan Pandemi dolayısıyla Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yazılı sınavlarının 2021 yılı Mart ayı sonrasına ötelenmesi gerektiği bildirilmişti. 

Gelinen aşamada Sağlık Bakanı ile görüşülmüş ve pandeminin seyrine göre yazılı sınavların 2021 yılı Nisan ayında yapılması için fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Herhangi bir değişiklik olmaması halinde Öğretmenlik Sınavlarının, 2021 yılı Nisan ayı içinde yapılması planlanmıştır. Yazılı yarışma sınavı tarihleri, mevzuat uyarınca sınav tarihinden en az 15 gün öncesinden adayların bilgisine getirilecektir.

Yayın: 18.02.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İçinde bulunduğumuz Pandemi sebebi ile Sağlık Bakanlığının 5 Ocak 2021 tarih ve SAB.0.00-012/03-21/E.11 sayılı yazısı da dikkate alınarak daha önce sınav duyurusu yapılan tüm sınavlar Komisyonumuz tarafından ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri, Covid-19 Pandemisinin seyrine, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle yapılacak istişarelere göre belirlenecek olup, ileriki tarihlerde web sayfamızdan duyurulacaktır. 

Ayrıca Kapanma Süresi içerisinde müracaat süresi sona eren münhallerin müracaat sürelerinin uzatılması ile ilgili Komisyonumuz yeniden değerlendirme yapıp tüm adaylara web sayfamızdan duyurulacaktır.  

Yayın: 15.02.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

20, 21, 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmenlik Sınavlarıyla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu;

 

1. Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi uyarınca ilçeler arası seyahat yasağının devam ettiği

2. Covid-19 salgınına karşın ülkemizde alınan önlem ve kısıtlama kararlarının uzatıldığı

3. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve insanların toplu halde bir araya gelmesinin yasaklandığı

     AYRICA;

4. Sınava 1880 adayın katılacağı

5. Sınav için en az 7 sınav merkezinin (okulun) kullanılması gerektiği

6. Sınavda görev yapacak en az 350 gözetmene ihtiyaç duyulacağı

 

gibi hususları dikkate alarak, Köy Kadın Kursu Öğretmenliği dahil olmak üzere toplam 50 adet ilk atama Öğretmenlik sınavıyla, 13 adet Atölye Şefliği sınavının ileriki bir tarihe ertelenmesine karar vermiştir.

Yeni sınav tarihleri, Covid-19 pandemisinin seyrine, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle yapılacak istişarelere göre belirlenecek olup, ileriki tarihlerde web sayfamızdan duyurulacaktır. Bu nedenle web sayfamızın düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.


Yayın: 26.01.2021
KAMUOYUNA DUYURU
KHK Web Haber:

Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgınına karşın ülkemizde yeni önlemler ve yeni kısıtlama kararları almıştır. Bu nedenle Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilmesi planlanan “Öğretmenlik Sınavları” 20, 21, 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmiş olup, yapılması öngörülen sınavlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Aşağıdaki tabloda belirtilen sınav tarihleri, Covid-19 salgının seyrine ve Devletimiz tarafından salgına yönelik alınabilecek yeni kararlara göre değişikliğe uğrayabileceğinden, tüm gelişmeler için web sayfamızın düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.


Ayrıca, Posta Dairesi kadrosunda bulunan ve son başvuru tarihi 29 Ocak 2021 olarak belirlenen IV. Derece Posta Memuru münhaline başvuru süresi, müracaat etmeye hak sahibi olan hiçbir kimsenin mağduriyet yaşamaması için 19 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÆÖğretmenlik Sınav Tarih ve Saatleri
YAZILI SINAV PROGRAMI
Daire / Bakanlık Kadro Adı Sınav Tarihi Genelge No
İlköğretim Dairesi I. Oturum ve Öğretmenlik Sınavları 20.02.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD I. Oturum ve Öğretmenlik Sınavları 20.02.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 21.02.2021 Genelge
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Köy Kadın Kursu Öğretmeni 21.02.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 27.02.2021 Genelge
GOÖD - MTÖD Öğretmenlik Sınavları 28.02.2021 Genelge
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Atölye Şeflikleri 14.03.2021 69/2019

Yayın: 21.01.2021
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilan edilen kadroların sınav tarihleri, münhal duyurularında belirtilmiş ve bu tarihler resmi web sayfamızdan bir tablo halinde yayınlanmıştı.

Ülkemizde artış gösteren Covid 19 vakaları nedeniyle sınavların yapılıp yapılamayacağı hususunda Sağlık Bakanlığı’ndan görüş talep edilmiş ve gelen görüş doğrultusunda web sayfamızdaki sınav tarihlerini içeren tablo kaldırılmış ancak yazılı sınav ve mülakatlarımız halen belirlenen prensipler çerçevesinde devam etmektedir.

Pandeminin seyri sürekli değişkenlik gösterdiğinden Komisyonumuz, kadroların sınav tarihlerini Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alarak belirleyecek ve yasal süre içerisinde (sınav tarihinden en az 15 gün önce) aşağıdaki tabloda duyuracaktır.

Bu nedenden ötürü adayların, münhal genelgelerinde belirtilen sınav tarihlerini dikkate almamaları ve web sayfamızda yayınlanacak duyuruları esas almaları gerekmektedir.

NOT: ÖĞRETMENLİK SINAVLARI AŞAĞIDAKİ TABLODA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ 6, 7, 13, VE 14 ŞUBAT 2021 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.


Yayın: 21.01.2021
IV. DERECE POSTA MEMURU MÜNHALİ İLE İLGİLİ SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI
KHK Web Haber:

Posta Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 16 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen IV. Derece Posta Memuru mevkisi için son başvuru tarihi 22 Ocak 2021 olarak belirtilmişti.

Sınava başvuru yapabilmek için gerekli olan “Sınav Harcı”nın yatırıldığı Gelir ve Vergi Dairesi’nin bazı şubeleri, Covid 19 vakası görülmesi nedeniyle önlem amaçlı geçici bir süreliğine kapatılmıştır.

Adayların bundan ötürü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları  için söz konusu münhalin son başvuru tarihi 29 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatılmıştır. Başvuru yapmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar Online Randevu Sistemi üzerinden randevu almaları gerekmektedir.

Yayın: 19.01.2021
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
12 - 13 Aralık, 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.


Yayın: 18.01.2021
ÖNEMLİ DUYURU
IV. DERECE POSTA MEMURU MÜNHALİ İLE İLGİLİ ONLINE RANDEVU ALMA SÜRESİ UZATILDI
KHK Web Haber:

Posta Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 16 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen IV. Derece Posta Memuru mevkisi için son başvuru tarihinin 22 Ocak 2021 olduğu ve başvuru için Online Randevu Sisteminin 17 Ocak 2021 tarihine kadar açık olacağı bildirilmişti.

Adaylardan gelen gerekçeli mazeretler üzerine değerlendirme yapan Kamu Hizmeti Komisyonu, mazereti olan kişiler yanında Online Randevu Sisteminin kapanmasından ötürü başvuru yapmak için randevu alamayan kişilere de başvuru hakkı tanınması açısından, son başvuru tarihi olan 22 Ocak 2021 tarihine kadar Online Randevu Sisteminin açık tutulmasına karar vermiştir.

Tüm adaylara önemle duyurulur.

Yayın: 13.01.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARI 6, 7, 13 VE 14 ŞUBAT 2021 TARİHLERİNDE,
KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENİ SINAVI İSE 7 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Detaylı açıklama ile tüm öğretmenlik branşlarının sınav tarih ve saatleri aşağıdaki linklerde yer almaktadır. Adayların sınava girecekleri yerler daha sonra duyurulacaktır.
ÆAçıklama ÆSınav Tarih ve Saatleri

Yayın: 08.01.2021
YÜKSEK HEMŞİRE SINAVI 17 OCAK 2021 TARİHİNDE
YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Detaylı bilgi ve açıklama aşağıdaki linktedir.
ÆAçıklama

Yayın: 05.01.2021
ÖĞRETMENLİK SINAVLARI VE DİĞER BAZI KADROLARIN SINAVLARI ERTELENDİ
KHK Web Haber:
Son zamanlarda ülkemizde özellikle yerel vakalarda yaşanan artışlar üzerine, Sağlık Bakanlığından sınavların hangi koşullarda yapılabileceği hakkında talep edilen görüş doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı yüksek katılımlı sınavların Mart 2021 sonrasındaki bir tarihe ertelenmesi gerektiği hususunda görüş belirtmiştir. Bu görüş doğrultusunda Öğretmenlik Sınavlarının 3-4-10-11 Nisan 2021, Hemşirelik sınavlarının ise 18 Nisan 2021 tarihine ertelenmesine Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir. Detaylı açıklama ve ertelenen diğer sınavları görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.
ÆAçıklama

Yayın: 05.01.2021
YETERLİK SINAV SONUÇ LİSTELERİ KESİNLEŞTİRİLDİ
KHK Web Haber:

12 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Üst Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları ile 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarının kesin listeleri web sayfamızda yayınlanmıştır.

Kesin listeler uyarınca 60 ve üzeri puan alıp başarılı olan adaylar, şuanda açık bulunan münhal mevkilere Online Randevu almak koşuluyla başvuru yapabileceklerdir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 


 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı