2020 YILI WEB VE BASIN AÇIKLAMALRI
ARŞİVİ
Yayın: 04.07.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
6 - 7 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan III. Derece Kıdemli Erkek Gardiyan kadrosuyla ilgili sözlü yarışma sınavları (mülakat) görülen lüzum üzerine ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav  tarihleri belirlendikten sonra adaylara duyurulacaktır .


 
Yayın: 14.02.2020
DUYURU
KHK Web Haber:
Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavı 2 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve “Geçici Liste” aynı gün web sitemizde yayınlanmıştır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca adaylar, üç iş günü içerisinde “Geçici Liste”ye itirazda bulunmuşlardır. İtirazlarla ilgili yapılan değerlendirme neticesinde gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulup kesinleştirilmiştir. Tüm ilgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı BilgiYayın: 06.02.2020
SINAV TARİHİ ERTELEMESİ
KHK Web Haber:

Telekomünikasyon Dairesi kadrosunda bulunan ve 20/2019 ile 21/2019 sayılı Genelgeler ile münhal ilan edilen III. Derece Mali Şube Amiri ve I. Derece Bilgisayar Operatörü mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının 19 Şubat, 2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

1 Mart, 2020 tarihinde girecek olan seçim yasakları nedeniyle, söz konusu mevkilerin yazılı yarışma sınavları yapılsa dahi, terfi işlemlerinin tamamlanmasına imkan bulunmadığından,  III. Derece Mali Şube Amiri ve I. Derece Bilgisayar Operatörü mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavları 14 Mayıs, 2020 tarihine ertelenmiştir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.Yayın: 21.01.2020
IV. Derece Muhafız ile IV. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru Münhallerinin Yazılı Yarışma Sınavları Ertelendi
KHK Web Haber:

Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda bulunan ve 49/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Muhafız mevkii ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği kadrosunda bulunan ve 32/2019 sayılı Genelge ile ilan münhal edilen IV. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru mevkiinin yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.Yayın: 14.01.2020
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANIYOR
KHK Web Haber:
28 - 29 Aralık, 2019 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri 14 Ocak, 2020 Salı günü verilmeye başlanacaktır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.Yayın: 10.01.2020
DUYURU
KHK Web Haber:

31/2019 numaralı genelge ile münhal ilan edilen IV. Derece Mahkeme Memuru mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 11 Ocak 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Konu münhale yapılan müracaatların kadronun aranan nitelikleri açısından yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda IV. Derece Mahkeme Memuru mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 18 Ocak 2020 Cumartesi gününe ertelenmesine karar verilmiştir.Yayın: 08.01.2020
SINAV TARİHİ ERTELEMESİ
KHK Web Haber:

Aşağıda kurum adı, kadro adı ve genelge numarası verilen kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemizden yayınlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Kurum Adı

Kadro Adı

Genelge No

Şehir Planlama Dairesi

I. Derece Baş Mimar

54/2018

Mahkemeler

IV. D. Ambar Memuru

31/2019

Mahkemeler

IV. D. Tebliğ ve İcra Memuru

31/2019

Trafik Dairesi

III. Derece Mühendis

35/2019

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi

III. Derece II. Sınıf Mühendis

38/2019

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Köy Kadın Kursu Öğretmeni

  

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

II. D. Müdür Muavini

24/2019
Yayın: 02.01.2020
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Su İşleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 36/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Teknisyen mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 5 Ocak, 2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, müracaatçıların geçerli Performans Değerlendirme Forumları henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, konu münhal kadronun yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı