2019 YILI WEB VE BASIN AÇIKLAMALRI
ARŞİVİ
Yayın: 25.12.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

Mahkemeler kadrosunda bulunan III. Derece Bilgisayar Uzman Yardımcısı mevkisi 47/2019 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmiştir.

Yüksek Mahkeme, 24 Aralık 2019 tarih ve YMŞ.0.00-532/02-19-E.1585 sayılı yazıyla, söz konusu kadronun hizmet şemasında bir hata olduğunun fark edilmesi nedeniyle düzeltme yapılacağını belirtmiş ve   III. Derece Bilgisayar Uzman Yardımcısı münhalinin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüş ve söz konusu münhal iptal edilmiştir. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 13.12.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kadrosunda bulunan III. Derece Psikolog, III. Derece Ekonomi, Planlama ve Eğitim Memuru, III. Derece Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Memuru ile III. Derece Hukuk Uygulama ve İzleme Memuru mevkileri 49/2015 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Söz konusu mevkilerle ilgili uzun süredir çeşitli Bakanlarla temasa geçildiği, Bakanlıklarla yazışmalar yapıldığı halde Bakanlık tarafından yasal mevzuatta yapılması gereken değişiklikler yapılmadığından, 12.01.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan yazılı yarışma sınavları iptal edilerek, Bakanlığın söz konusu kadroların doldurulmasıyla ilgili talebi iade edilmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.Yayın: 10.12.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kültür Dairesi kadrosunda bulunan ve 57/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Kültür Merkezi Yönetmeni ve II. Derece Teknisyen mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavının 17 Aralık, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, bazı adayların geçerli Performans Değerlendirme Forumları henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, her iki sınav da ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.Yayın: 28.11.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Devlet Basımevi kadrosunda bulunan ve 52/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece I. Sınıf Matbaacı mevkiiyle ilgili 11 Aralık, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan yazılı yarışma sınavı görülen lüzum üzerine ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.Yayın: 07.11.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlk atama ve/veya yükselme yeri kadrolarının doldurulmasına yönelik Kurumlardan gelen taleplerin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilan edilebilmesi için, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’ndan yetki alınması, sonrasında ise münhal ilan edilecek kadrolarla ilgili talep yazılarının Komisyonumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulmak üzere talepte bulunulan boş kadroların takvim yılı sonuna kadar münhal ilan edilmemesi durumunda sözkonusu mevkilerle ilgili tüm yazışmaların (yetki ve talep dahil) geçersiz olacağı malumunuzdur.

Bu bağlamda, Komisyonumuzun yoğun iş yükü de gözönünde bulundurularak, münhal ilanı için gerekli yazışma ve hazırlıkların yapılabilmesi adına, 2019 yılı sonuna dek ilan edilecek kadrolar için taleplerin en geç 10 Aralık, 2019 tarihine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra tarafımıza iletilecek talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
ÆGenelge


Yayın: 07.11.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda bulunan ve 53/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Veznedar ve I. Derece Ambar Emini mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavının 21 Kasım, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, adayların geçerli Performans Değerlendirme Forumları henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, söz konusu sınavlar ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra yasal süre içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.


Yayın: 25.10.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 26 Eylül, 2019 tarihinde ilan edilen 6 adet Köy Kadın Kursu Öğretmeni ile 18/2019 numaralı genelgemizle ilan edilmiş olan Yabancı Dil (İngilizce) Sınavlarının 19 Ocak, 2020 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ayni gün yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarından dolayı, sınav merkezileri dolu olacağından, Komisyonumuz tarafından yapılacak olan Köy Kadın Kursu Öğretmeni yazılı yarışma sınavı ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavı 26 Ocak, 2020 Pazar günü gerçekleşecektir.
ÆGenelge


Yayın: 17.10.2019
KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ
YÜKSELME YERİ MÜNHALLERİ
İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda bulunan III. Derece Bölge Teftiş Şube Amiri,            III. Derece Teşkilatlandırma ve Tescil Şube Amiri ve III. Derece Eğitim, İstatistik ve Araştırma Şube Amiri mevkileri 38/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, 23 Eylül, 2019 tarih ve KŞM.0.00-634/01-19-E.1062 sayılı yazıyla, şu anda yürürlükte olan Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’nda değişiklik yapılacağını belirtmiş ve söz konusu münhallerin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 17.10.2019

I. DERECE TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ

MÜNHALİ İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi mevkii 56/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 30 Eylül, 2019 tarih ve MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.6472 sayılı yazıyla, 31/2000 sayılı Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda değişiklik yapılacağını belirtmiş ve söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

İlgili Kurum tarafından yapılan iptal talebi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 03.10.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Dışişleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 59/2018 sayılı genelge ile münhal ilan edilen III. Derece 3’üncü Sekreter mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 6 Ekim, 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Yüksek İdare Mahkemesi, söz konusu sınav ile ilgili açılan YİM:168/2019 sayılı davada ara emri kararı verdiği cihetle, 6 Ekim, 2019 tarihindeki sınav yapılmayacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 26.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda bulunan ve 69/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. D. Doğal Hayat Şube Amiri, III. D. Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri, III. D. Katı Atık Şube Amiri, III. D. Atık Su Şube Amiri ve I. D. Çevre Teknisyeni mevkileriyle ilgili yazılı yarışma sınavlarının 13 Ekim, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Yukarıdaki münhal mevkilerin sınav konularıyla ilgili olarak çelişkiler olduğu yönünde Komisyonumuza bazı iddialarda bulunulmuş, bunun üzerine Komisyonumuz, sınavların zamanında ve sıhhatli bir şekilde yapılabilmesi için ilgili Bakanlıktan görüş talep etmiştir.  Ancak bahse konu iddialar hakkında Komisyonumuza herhangi bir görüş belirtilmediğinden, söz konusu yazılı yarışma sınavları süresiz olarak ertelenmiştir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 13.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve gelinen aşamada bugüne kadar  Komisyonumuza ulaştırılmadığından dolayı 3 Ekim , 2019 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar süresiz  ertelenmiştir.Yayın: 12.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 29 Temmuz, 2019 ilan edilen 1 adet İlkokul Öğretmeni, 1 adet Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) ve 1 adet Özel Eğitim Öğretmeni kadroları için, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-19-E.3816 sayı ve 4 Eylül, 2019 tarihli yetkisi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.2064 sayı ve 6 Eylül, 2019 tarihli ve MEB.0.00-532/02-19(532/02)-E.6238 sayı ve 10 Eylül, 2019 tarihli taleplerine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır. Bu çerçevede, münhal ilan edilen konu branşlar için  nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir. Tüm adaylara önemle duyurulur.
ÆYenilenen İlköğretim Dairesi Münhal Sayıları ve Muhtemel Münhal Yerleri


Yayın: 12.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Şehir Planlama Dairesi kadrosunda bulunan ve 54/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 1 adet I. Derece Baş Mimar mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Eylül, 2019  tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak söz konusu münhale başvuru yapan adayın, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Personel Dairesince kontrol edilerek kurumu tarafından gönderilmesi gereken 3 yıllık  Performans Değerlendirme Formları Komisyonumuza ulaştırılmadığından, I. Derece Baş Mimar kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.Yayın: 09.09.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 29 Temmuz, 2019 ve 2 Ağustos, 2019 tarihlerinde ilan edilen bazı Öğretmenlik branşlarının, Başbakanlık’ın BBK.0.00-532/02-19-E.3816 sayı ve 4 Eylül, 2019 tarihli yetkisi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.2064 sayı ve 6 Eylül, 2019 tarihli talebine istinaden, münhal sayıları arttırılmıştır. Bu çerçevede, münhal ilan edilen tüm öğretmenlik branşları için nihai münhal sayıları ve muhtemel münhal yerleri ekteki listede görülmektedir. Tüm adaylara önemle duyurulur.
ÆYenilenen Münhal Sayıları ve Muhtemel Münhal Yerleri


Yayın: 30.08.2019
ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrolarında münhal bulunan öğretmenlik branşlarıyla ilgili yazılı sınav tarihleri belirlenmiş olup aşağıdaki linkte yer almaktadır. Sınav yerleri ve saatleri ise önümüzdeki günlerde web sitemizde yayınlanacaktır.

Ayrıca, Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde yapılan düzenleme çerçevesinde tüm branşların “I. Oturum” sınavı bu yıl ilk kez tek bir günde ve tek bir sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, sınava girmeye hak kazanan tüm adayların 14 Eylül, 2019 Cumartesi günü yapılacak olan “I. Oturum” sınavına da katılmaları gerekmektedir. Tüm adaylara önemle duyurulur.
ÆSınav Tarihleri


Yayın: 23.08.2019
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANIYOR
KHK Web Haber:
27 - 28 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın Başarı Belgeleri 26 Ağustos, 2019 Pazartesi günü verilmeye başlanacaktır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.


Yayın: 09.08.2019
OMBUDSMAN MÜDÜRÜ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) kadrosunda bulunan ve 39/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Müdür mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 29 Eylül, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, öğretmen sınavlarının ileriye alınmasından ötürü bazı sınavların ertelenme durumu ortaya çıktığından, yapılan yeni düzenlemede II. Derece Müdür kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 08.08.2019

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ

ÖĞRETMEN MÜNHALİ İLANI VE SINAVI DUYURUSUNUN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan 1 adet Grafik Fotoğraf ve Matbaa Öğretmeni 29 Temmuz, 2019 tarihli Genelgemiz ile ilan edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                           

Ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 7 Ağustos, 2019 tarihli ve MEB.0.00-532/02-19[532/02]-E.1956 sayılı yazısı ile münhal ilan edilen Grafik Fotoğraf ve Matbaa Öğretmeni branş isminin sehven yanlış yazıldığı ve branş isminin Grafik Fotoğraf Öğretmeni olarak düzeltilmesi talep edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                           

Bundan dolayı, ilgili münhal branş isminin Grafik Fotoğraf Öğretmeni olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

Yayın: 07.08.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Vekalet müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 02.08.2019

GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ

ÖĞRETMEN MÜNHALİ İLANI VE SINAVI DUYURUSUNUN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda bulunan 1 adet Kimya (Türkçe) Öğretmeni 29 Temmuz, 2019 tarihli Genelgemiz ile ilan edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                   

Ancak Eğitim Bakanlığının 2 Ağustos, 2019 tarihli ve MEB.0.00-532/02-19(532/02)-E1932 sayılı yazısı ile münhal ilan edilen Kimya (Türkçe) Öğretmeni branş isminin sehven yanlış yazıldığı ve branş isminin Kimya-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni olarak düzeltilmesini talep edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                   

Bundan dolayı, ilgili münhal branş isminin Kimya-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.


Yayın: 29.07.2019

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ

KÖY KADIN KURSU ÖĞRETMENLİĞİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan Köy Kadın Kursu Öğretmenliği ile ilgili 11 Ekim, 2017 tarihinde münhal ilan edilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 5 Temmuz, 2019 tarih ve MEB.0.00-532/02-197532/02-E.1794 sayılı yazısıyla, söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.Yayın: 25.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Nakil müessesesine yasal çerçevede aşağıdaki linkte yer alan şekilde bir düzenleme getirilmesine karar vermiştir.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 17.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Sosyal Sigortalar Dairesi kadroları altında bulunan ve web sitemizde 18 Temmuz, 2019 Perşembe günü yapılacağı duyurulan mevkiilerin sözlü mülakatları, saat 10:30 da başlamak üzere 19 Temmuz, 2019 Cuma gününe ertelenmiştir. İlgililere önemle duyrulur.


Yayın: 09.07.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapılması planlanıp sözlü mülakatı web sayfamızda yayınlanan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarından II. Derece Pratisyen Hekim, II. Derece Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi, I. Derece Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi mevkileri için Sağlık Bakanlığına yaptığımız ısrarlı talebe rağmen görev yerleri gönderilmediğinden söz konusu mülakatlar ileriki bir tarihe ertelenmiştir.Yayın: 05.07.2019
ÇEVRE MÜHENDİSİ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Çevre Koruma Dairesi kadrosunda bulunan ve 35/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Çevre Mühendisi mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 27 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği öngörülmüştü.

Ancak, sınava başvuran kişilerden bazıları avukatları vasıtasıyla sınav konuları arasında yer alan mevzuatla ilgili çelişkiler olduğunu iddia ettiklerinden, konuyla ilgili Kurumlarla yazışmalar yapılmış olup, durum açıklığa kavuşuncaya değin sınav ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 27.06.2019

RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ

II. DERECE MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi kadrosunda bulunan II. Derece Müdür Muavini mevkii 67/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 26 Haziran, 2019 tarih ve EEB.0.00-532/02-19-E.1040 sayılı yazısıyla,  söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 27.06.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 40/2018 sayılı genelge ile yayınlanan III. Derece Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri mevkiinin münhal duyurusunun Sağlık Bakanlığı tarafından bir kamu sağlık çalışanına tebliğ edilmediği nedeniyle Komisyonumuza ulaşan itiraz sonucunda söz konusu münhal ilanı için başvurular, 25 Haziran, 2019 tarih ve 14/2019 sayılı genelge ile 12 Temmuz, 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak itiraz eden kişinin başvuru belgelerinde yapılan incelemede, söz konusu kadronun aranan niteliklerine haiz olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan incelemede, aranan niteliklere haiz olup da başvuru yapabilecek başka aday da bulunmadığı tespit edildiği cihetle, sınavın ertelenme gerekçesi ortadan kalkmış olup, sınav daha önce belirlendiği gibi 14 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆGenelge


Yayın: 25.06.2019
II. Derece Eczacı Kalfası ve III. Derece Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri Sınavları Ertelendi
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 40/2018 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Biyokimya Laboratuvarı Şube Amiri mevkii ile yine ayni Daire kadrosunda bulunup da 61/2018 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Eczacı Kalfası mevkii ile ilgili olarak 14 Temmuz, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan yazılı yarışma sınavları 28 Temmuz, 2019 tarihine ertelenmiştir.

                                                         

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 27.05.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Turizm Planlama Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve yazılı yarışma sınavları 13 Haziran, 2019 tarihinde yapılacak olan I. Derece Müdür Muavini, I. Derece Mimar/İnşaat Mühendisi ve I. Derece Turizm Planlama Memuru mevkilerinin sınav konuları arasında belirtilen “Kira Tüzüğü”nün adının Komisyonumuza Bakanlık tarafından sehven hatalı olarak gönderildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu münhal kadroların sınav konuları arasında yer alan “Kira Tüzüğü” kaldırılarak “Turizm Amaçlı Kamu Emlaki Kira Tüzüğü” olarak düzeltilmiştir. Tüm adaylara önemle duyurulur.Yayın: 16.05.2019
DUYURU
KHK Web Haber:

19 Şubat 2015 tarihli 6/2015 sayılı genelge ile ilan edilerek yazılı sınavı 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı duyurulan II. Derece Diş Hekimi münhali için adaylardan biri avukatı vasıtasıyla yazılı olarak bazı iddialarda bulunmuştur.

Sözkonusu iddiaların her yönüyle incelenerek değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla sözkonusu münhalle ilgili yazılı sınav tarihi ertelenmiştir.


Yayın: 14.05.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 61/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen II. Derece Eczacı Kalfası kadrosunun müracaat süresinin uzatılmasına ilişkin, aşağıdaki duyurunun yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama


Yayın: 09.04.2019
BAŞSAĞLIĞI
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu'nda üyelik ve başkanlık görevini yürütmüş kıymetli insan Mustafa Raif Birman’ın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Güncelleme: 05,04,2019
Yayın: 03.04.2019
DUYURU
KHK Web Haber:
Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini münhal yerleri aşağıdaki gibidir.

Okul Müdürü Münhal Yerleri

Okul Müdür Muavini Münhal Yerleri

1. Demokrasi Ortaokulu

2. Esentepe Ortaokulu

3. Şht. Zeka Çorba Ortaokulu

4. Lefke Gazi Lisesi

5. Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu

6. Cumhuriyet Lisesi

7. İskele Ticaret Lisesi

1. Bayraktar Türk Maarif Koleji (1)

2. Bayraktar Ortaokulu (1)

3. Lefkoşa Türk Lisesi (1)

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji (4)

5. Bekirpaşa Lisesi (3)

6. Anafartalar Lisesi (3)

7. Kurtuluş Lisesi (2)

8. Canbulat Özgürlük Ortaokulu (1)

9. Çanakkale Ortaokulu (1)

10. Polatpaşa Lisesi (1)

11. Geçitkale Cumhuriyet Lisesi (1)

12. Mehmetçik Ortaokulu (1)

13. Esentepe Ortaokulu (1)

14. Şht. Turgut Ortaokulu (1)

15. Haydarpaşa Ticaret Lisesi (1)

16. Haspolat Meslek Lisesi (1)

17. Gazimağusa Meslek Lisesi (2)

18. Gazimağusa Ticaret Lisesi (1)

19. İskele Ticaret Lisesi (1)

20. Cengiz Topel End. Meslek Lisesi (1)

21. Dr. Fazıl Küçük End. Meslek Lisesi (1)

22. Güzelyurt Meslek Lisesi (1)Yayın: 29.03.2019
İLKOKUL MÜDÜRÜ VE İLKOKUL MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 29 Mart, 2019 tarih ve İÖD.0.00-532/01-19-E.1953 sayılı talebinde yer alan ek yetki doğrultusunda, İlkokul Müdürü için 9 olan münhal sayısı 1 adet artırılarak toplam münhal adedi 10, İlkokul Müdür Muavini için 3 olan münhal sayısı ise 2 adet artırılarak toplam münhal adedi 5 olmuş ve söz konusu kadroların münhal yerleri aşağıdaki şekliyle kesinleşmiştir.

İlkokul Müdürü Münhal Yerleri

İlkokul Müdür Muavini Münhal Yerleri

1. Balıkesir – Meriç İlkokulu

2. Değirmenlik İlkokulu

3. Dipkarpaz İlkokulu

4. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

5. Fikri Karayel İlkokulu

6. Karşıyaka Merkez İlkokulu

7. Şht. Mehmet Eray İlkokulu

8. Şht. Salih Terzi İlkokulu

9. Vadili İlkokulu

10. Gaziköy Anaokulu

1. Alsancak İlkokulu

2. Çatalköy İlkokulu

3. Şht. Mehmet Eray İlkokulu

4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu

5. Güzelyurt Kurtuluş İlkokuluYayın: 01.03.2019
MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANLIĞI KADROLARINDAKİ MÜDÜR
ve MÜDÜR MUAVİNİ MÜNHALLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

·                Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 4/2019 sayılı Genelge ile ilan edilen Okul Müdürü münhali ile ilgili yazılı yükselme sınavı 19 Mart, 2019 tarihinde, Okul Müdür Muavini münhali ile ilgili yazılı yükselme sınavı ise 20 Mart, 2019 tarihinde yapılacaktır.

·                İlköğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 6/2019 sayılı Genelge ile ilan edilen İlkokul Müdürü münhali ile ilgili yazılı yükselme sınavı 19 Mart, 2019 tarihinde, İlkokul Müdür Muavini münhali ile ilgili yazılı yükselme sınavı ise 20 Mart, 2019 tarihinde yapılacaktır.

        Sınav yöntemi, konuları ve süresi aşağıdaki linklerde belirtildiği gibidir.

        Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆGOÖ – MTÖ ÆİlköğretimYayın: 25.01.2019
DUYURU
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan 6 adet Okul Müdürü ve 21 adet Okul Müdür Muavini ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan 1 adet Okul Müdürü ve 7 adet Okul Müdür Muavini mevkileri için 4/2019 numaralı Genelgemiz ile münhal ilan edilmiştir. Söz konusu Genelge’nin “Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini Münhalleri” başlıklı 1. Kısmında yer alan münhal yerleri “Muhtemel Münhal Yerleri” olarak yeniden düzenlenmiştir.


Yayın: 23.01.2019
CEZAEVİ AMİRİ SINAVI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Merkezi Cezaevi kadrosunda bulunan ve 43/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Cezaevi Amiri mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 27 Ocak, 2019 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, söz konusu kadroya başvuran adayın 5 Aralık, 2016 tarihinde Merkezi Cezaevi Müdürü mevkiine üçlü kararname ile atandığı ve 25 Temmuz, 2018 tarihinde ise yine üçlü kararname ile görevden alındığı cihetle adayın Üst Kademe Yöneticiliği yaptığı süreyi kapsayan ve münhal mevki için gerekli olan 2016 ve 2017 yıllarına ait Performans Değerlendirme Formları doldurulmamış olup yalnızca 2015 yılına ait Performans Değerlendirme Formları Kamu Hizmeti Komisyonuna gönderilmiştir. Adayın yazılı sınava çağrılabilmesi için gerekli olan ve üst kademe yöneticiliği yaptığı için doldurulmayan Performans Değerlendirme Forumlarıyla ilgili hukuki bir sorun hasıl olmuş ve konu ile ilgili 23 Ocak, 2019 tarih ve KHK/0/00/1/69/4/19-410 sayılı yazı ile KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) görüş talep edilmiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu, gelecek olan hukuki görüş doğrultusunda yeniden değerlendirme yapacağından, söz konusu sınav ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.


Yayın: 14.01.2019
III. DERECE ÇEVRE MÜHENDİSİ SINAVI
ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Çevre Dairesi kadrosunda bulunan III. Derece Çevre Mühendisi kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının 20 Ocak, 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak, sınav konuları arasında yer alan Yasa ile Tüzüklerin güncelliği ve yürürlükte olup olmadıkları hususlarında tereddütler hasıl olduğu cihetle, söz konusu kadronun yazılı yarışma sınavı 27 Temmuz, 2019 Cumartesi gününe ertelenmiştir.

Tüm adaylara önemle duyurulur.


Yayın: 11.01.2019

I. DERECE HASTANE BAŞHEKİMİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan I. Derece Hastane Başhekimi mevkii 41/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilmişti.

Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak, 2019 tarih ve SAB.0.00-532/02-19-E.150 sayılı yazısıyla, şu anda yürürlükte olan Sınav Tüzüğü’nde değişiklik yapılacağından, söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan iptal talebi Komisyonca değerlendirilerek uygun görülmüştür. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 11.01,2019
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
22 - 23 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.Yayın: 04.01.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Hukuk Dairesi ilk atama kadroları ve Sanayi Dairesi ilk atama kadrolarına müracaat sürelerinin uzatılmasına ilşkin, aşağıdaki duyurunun yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama


Yayın: 03.01.2019
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
1 Ocak, 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü” gereği, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenecek olan bütün sınavlar için sınav Harcı 50 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılı içerisinde ilan edilip, başvurusu devam eden tüm münhal kadrolar için Genelgelerimizde 39 TL olarak belirtilen Sınav Başvuru Ücreti, bahse konu tüzük gereği 1 Ocak, 2019 tarihinden itibaren 50 TL olarak yeniden düzenlenmiştir.
 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı