2018 YILI WEB VE BASIN AÇIKLAMALRI
ARŞİVİ
Yayın: 25.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda bulunan ve 52/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Eğitim Denetmeni mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 26 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Kamu Hizmeti Komisyonunca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına yazılmış olan ve dağıtımı da ilgili yerlere yapılan 20 Aralık, 2018 tarih ve KHK/0/00/1/2006/18-2244 sayılı yazıda, münhal kadroya başvuran kişilerin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Sicil Formlarının 24 Aralık, 2018 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Kamu Hizmeti Komisyonuna eksiksiz bir biçimde iletilmesi gerektiği, iletilmemesi halinde ise 26 Aralık, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan I. Derece Eğitim Denetmeni kadrosu ile ilgili yazılı sınavı ertelemek durumunda kalacağımız belirtilmişti.

Gelinen aşamada, münhal kadroya başvuran kişilerin Sicil Forumları ilgi yazıda belirtilen süre içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonu’na eksiksiz olarak ulaşmadığı cihetle, söz konusu sınav ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Yayın: 24.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 37/2018 sayılı Genelgemizle ilan edilen 3 adet İlkokul Müdürü münhali ile ilgili olarak Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde değişiklik yapılacağı ve bu nedenle münhalin iptal edilmesi hususunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 21 Aralık 2018 tarih ve MEB.0.00-532/02[532/02]-18-E.1139 sayılı talebi Kamu Hizmeti Komisyonu’nca uygun görüldüğünden, söz konusu münhal iptal edilmiştir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Yayın: 20.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda bulunan ve 52/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Eğitim Başdenetmeni mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 26 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, adayların Performans Değerlendirme Forumlarıyla ilgili hukuki bir sorun doğmuş ve konu ile ilgili KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) görüş talep edilmiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu gelecek olan hukuki görüş doğrultusunda yeniden değerlendirme yapacağından, söz konusu sınav ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 12.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan ve 56/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 3 adet I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 13 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Söz konusu münhale başvuru yapan bazı kişilerin Sicil Formları Kurumumuza ulaştırılmadığından, I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

Yayın: 06.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Ülkemizde yaşanan doğal afet nedeniyle 8 Aralık, 2018 Cumartesi ve 9 Aralık, 2018 Pazar günü yapılacağı duyurulan aşağıdaki kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavları ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri belirlendikten sonra web sitemiz aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.

Çalışma Dairesi

II. Derece Müdür Muavini

Çalışma Dairesi

III. Derece İş ve İşçi Bulma Şube Amiri

Çalışma Dairesi

III. Derece Çalışma Bölge Amiri

Çalışma Dairesi

I. Derece Kıdemli Çalışma Memuru

Çalışma Dairesi

I. Derece Kıdemli Çalışma Müfettişi

Çalışma Dairesi

I. Derece Kıdemli Teknik Müfettiş

Çalışma Dairesi

III. Derece II. Sınıf Çalışma Müfettişi

Orman Dairesi

III. Derece Mühendis

Dışişleri Dairesi

III. Derece Mali İşler Memuru


Yayın: 06.12.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Posta Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 6 Aralık, 2018 Perşembe günü (Bugün) yapılacak olan I. Derece Şube Amiri ve III. Derece Posta Memuru mevkilerinin yazılı yarışma sınavları, Ülkemizde yaşanan doğal afet nedeniyle 21 Aralık, 2018 Cuma gününe ertelenmiştir. Sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler tüm adaylara yeniden duyurulacaktır.

Yayın: 30.11.2018
KADRO FAZLASI OLARAK GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Görevlileri Yasasının 73. maddesinde değişiklik yapan Kamu Görevlileri  (Değişiklik No: 2) Yasası uyarınca aşağıdaki duyuru yapılması uygun görülmüştür.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 28.11.2018
SANAYİ DAİRESİ KADROLARINDAKİ MÜNHALLERLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Sanayi Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve yazılı yarışma sınavlarının 4 Aralık, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece Standart, Tescil, Fiyat Saptama ve Denetim Şube Amiri, III. Derece Proje ve Geliştirme Şube Amiri, II. Derece Mühendis ve II. Derece Teknisyen mevkilerinin yazılı yarışma sınavı tarihi 13 Ocak, 2019 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 27.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
KKTC Başsavcılığın 1 Kasım 2018 tarih ve TKD.0.00-532/02-18-E.4288 sayı yazısı ile Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(C) maddesi gereğince yükselme ve terfi sınavlarında münhal kadrolara, adayların son üç yıllık performans değerlendirme formları, ilgili dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.  Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini münhaline başvuran adayların son üç yıla ait performans değerlendirme formları dairesi tarafından eksik gönderildiğinden ve daire müdürünün iş yoğunluğundan dolayı bu performansları gönderemeyeceğini bildirmesinden dolayı 13 Aralık, 2018 tarihinde yapılması planlanan Tapu ve Kadastro Dairesi, II. Derece Müdür Muavini sınavı performans değerlendirme formları eksiksiz olarak ilgili daire tarafından gönderilinceye kadar ertelenmiştir.

Yayın: 27.11.2018
ÇALIŞMA DAİRESİ KADROLARINDAKİ MÜNHALLERLE İLGİLİ
DUYURU
KHK Web Haber:

Çalışma Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece II. Sınıf Çalışma Müfettişi,      I. Derece Kıdemli Çalışma Müfettişi ve III. Derece İş ve İşçi Bulma Şube Amiri kadrolarının sınav konuları arasında yer alan;

·         Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşgücü Andlaşması (Onay) Yasası

şu an yürürlükte olmadığından, sınav konularından çıkartılmıştır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Yayın: 07.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 7 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 07.11.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
IV. DERECE ACİL TIP TEKNİSYENİ Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 7 Kasım 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve bir soruda, aşağıda belirtilen hata tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 30.10.2018
TAPU VE KADASTRO DAİRESİ KADROSUNDAKİ MÜNHALLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Tapu ve Kadastro Dairesi kadrosunda bulunan ve 47/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilerek yazılı yarışma sınavının 10 Kasım, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan II. D. Müdür Muavini mevkiinin yazılı yarışma sınav tarihi 13 Aralık, 2018 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yayın: 17.10.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Trafik Dairesi kadrosunda bulunan 3 adet III. Derece Sürüş Ehliyeti Müfettişi kadrosu 13/2018 numaralı genelgemizle münhal ilan edilmiş ve konu kadro için müracaat tarihlerinin 19 Ekim - 21 Aralık, 2018 tarihleri arasında olacağı, yazılı yarışma sınavının ise 30 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Görülen lüzum üzerine başvuru tarihleri 19 Ekim – 21 Kasım, 2018 olarak yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu kadronun yazılı yarışma sınavı ise 16 Aralık, 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıca söz konusu kadronun aranan nitelikler kısmında yer alan “Tüm motorlu taşıtları sürebilmek için gerekli tüm sınıflara ait geçerli ehliyet sahibi olmak” şartı uyarınca ehliyet sınıflarını tamamlamak isteyen kişilerin Trafik Dairesi’ne başvurmaları halinde, kendilerine yasal süreler içinde Trafik Dairesi’nce yardımcı olunacaktır.

Yayın: 12.10.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
Sivil Havacılık Dairesi’nde münhal bulunan IV. Derece Meydan İtfaiye Memuru kadrosu için Fiziki Yeterlilik Testine girecek olan ve ekte aday numarası verilen adayların 15 Ekim, 2018 Pazartesi veya 16 Ekim, 2018 Salı günü saat 08:00’de Dikmen’de bulunan Çevik Birliği Müdürlüğünde spor kıyafet (şort,t-shirt, spor ayakkabı) ile hazır bulunmaları gerekmektedir.
ÆFiziki Yeterlik Testine Gireceklerin Listesi

Yayın: 05.10.2018
PERSONEL DAİRESİ KADROLARINDAKİ MÜNHALLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Personel Dairesi kadrosunda bulunan ve 5/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilerek yazılı yarışma sınavının 21 Ekim, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece II. Sınıf İdare Memuru mevkiinin yazılı yarışma sınav tarihi 2 Aralık, 2018 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca yine Personel Dairesi kadrosunda bulunan ve 1/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavı da 2 Aralık, 2018 tarihinde yapılacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 20.09.2018
ÖĞRETMENLİK MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
22 ve 23 Eylül, 2018 tarihlerinde yapılacağı duyurulan öğretmenlik sınavları ile ilgili tarihler yeniden düzenlenmiş olup, nihai şekli aşağıdaki linkte belirtildiği şekildedir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.
ÆÖğretmenlik Sınav Tarihleri

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunup10/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Yüksek Hemşire ve IV. Derece Acil Tıp Teknisyeni ile Sosyal Sigortalar Dairesi kadrosunda bulunup11/2018 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen III. Derece Eczacı kadrolarıyla ilgili yazılı yarışma sınavları 30 Eylül, 2018 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Adayların sınava girecekleri yer, saat ve sınavla ilgili ayrıntılar, en erken zamanda web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 15.08.2018
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
28 - 29 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan kişilerin Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 10.07.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Daha önce muhtemel sınav tarihi 17 Temmuz, 2018 olarak duyurulan Talim ve Terbiye Dairesi kadrosundaki I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi münhaline başvuru yapan bazı kişilerin Sicil Formları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca Kurumumuza ulaştırılmadığından, Bakanlıkla yapılan sözlü istişare sonrasında Formların en kısa süre içerisinde Kurumumuza gönderileceği teyit edilerek, sınavın 25 Temmuz, 2018 tarihine ertelendiği 2 Temmuz, 2018 tarihinde web sitemizden duyurulmuştu.

Ancak gelinen aşamada başvuru sahiplerinden Özen Topçu’ya ait Sicil Formlarının doldurtulamadığına ilişkin bilgi, bir yazı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca Komisyonumuza iletildiği cihetle söz konusu sorun Bakanlıkça yasal açıdan giderilinceye kadar I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi münhali ile ilgili yazılı yarışma sınavı ertelenmiştir.

Yayın: 03.07.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Muhtemel sınav programında 25 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda bulunan ve 52/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Eğitim Denetmeni mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavı Kurumumuzdan kaynaklanmayan nedenlerden ötürü ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi belirlendikten sonra web sitemizde duyurulacaktır.

Yayın: 29.06.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Personel Dairesi kadrolarında bulunan ve 1/2018 sayılı Genelge ile doldurulmak üzere münhal ilan edilen III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavının 3 Temmuz, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Münhal kadroya başvuru yapan kamu görevlilerinden birine Personel Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda münhal kadronun hizmet şemasındaki aranan nitelikler kısmında yer alan “Personel Dairesinde” çalışmış olmak koşuluna haiz olmadığı nedeniyle sınava katılamayacağı yönünde bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu kamu görevlisi Anayasa Mahkemesi’nin 14/1989 sayılı dava ile ilgili vermiş olduğu kararı gerekçe göstererek sınava çağrılması gerektiği yönünde itirazda bulunmuştur.  

Kamu Hizmeti Komisyonu gelinen aşamada konuyu inceleyip bir karar vereceğinden, 3 Temmuz, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.


Yayın: 26.06.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Devlet Planlama Örgütü kadrosunda bulunan ve 14/2017 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 10 adet III. Derece Planlama Memuru kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının daha önce yayınlanan muhtemel sınav programında 15 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Söz konusu kadro için aranan öğrenim koşullarının farklılığı ve benzer bölümlerin bazı öğretim kurumlarında farklı farklı adlandırılmaları, başvuruların değerlendirilmesi açısından bazı zorluklar meydana getirmiş ve uzman kurumlardan görüş alınması ihtiyacı doğmuştur.

Bu nedenle III. Derece Planlama Memuru (ilk atama) ve ayni tarihte yapılması öngörülen I. Derece Planlama Uzmanı (terfi) yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi işlemler tamamlandıktan sonra web sitemizden duyurulacaktır.

Yayın: 27.07.2018
YETERLİK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARA
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yeterlik Sınavlarına girecek kişilerden bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, kendisine sms ulaşmayan kişiler, başvuru esnasında kendilerine verilen “Alındı Belgesi” üzerindeki aday numarasını kullanarak, khk.kamunet.net adresli web sitemizin “Yeterlik Sınav Çağrıları” bölümünden sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.

Yayın: 02.07.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan ve 56/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 3 adet I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının daha önce yayınlanan muhtemel sınav programında 17 Temmuz, 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Söz konusu münhale başvuru yapan bazı kişilerin Sicil Formları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca henüz Kurumumuza ulaştırılmadığından, Bakanlıkla yapılan sözlü istişare sonrasında Formların en kısa süre içerisinde Kurumumuza gönderileceği teyit edilmiş ve I. Derece Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı 25 Temmuz, 2018 tarihine ertelenmiştir.

Yayın: 01.06.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 7/2018 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Kıdemli Gelir ve Vergi Memuru kadrosu için son müracaat tarihi 15 Haziran, 2018 olarak duyurulmuştu. Belirtilen tarih Ramazan Bayramının birinci gününe denk geldiğinden, konu kadro için son müracaat tarihi, bu tarihten sonraki ilk iş günü olan 18 Haziran, 2018 Pazartesi olacaktır.

Yayın: 04.05.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE TIBBİ KİMYAGER-BİYOLOG-BİYOKİMYAGER-MİKROBİYOLOG Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 4 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve dört soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.04.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE HASTANE AMİRİ Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 24 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.04.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE FİZYOTERAPİST Yazılı sınav sonuçları kesin listesi, 24 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yasal süre içerisinde yapılan itirazlar uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 24.04.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Dairesi kadrosunda bulunan ve 56/2016 sayılı Genelge ile ilan edilen II. Derece Müdür Muavini münhali Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 9 Mart, 2018 tarih ve MEB.0.00-46-18/149(a) sayılı yazısı ile geri çekildiği cihetle söz konusu münhal ilanı iptal edilmiştir.

Yayın: 16.04.2018
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ
VERİLMEYE BAŞLANIYOR
KHK Web Haber:
17 - 18 Mart, 2018 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri 17 Nisan, 2018 Salı gününden itibaren verilmeye başlanacaktır. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları gerekmektedir.

Yayın: 05.04.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Spor Dairesi kadrosunda bulunan ve 19/2015 sayılı genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Teknisyen (İnşaat) mevkiiyle ilgili yazılı yarışma sınavının 20 Nisan, 2018 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu münhalin yazılı sınav konularını oluşturan mevzuatta değişiklik olduğundan, sınavın ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Yayın: 21.03.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan ve 50/2016 sayılı Genelge ile ilan edilen III. Derece Hemşirelik Şube Amiri münhalinin doldurulması ile ilgili talep Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Mart, 2018 tarih ve SAB.0.00-532.03-18-E.760 sayılı yazı ile geri çekilmiştir. İlgililere önemle duyurulur.

Yayın: 15.03.2018

YETERLİK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARA

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yeterlik Sınavlarına girecek kişilerden bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, kendisine sms ulaşmayan kişiler, başvuru esnasında kendilerine verilen “Alındı Belgesi” üzerindeki aday numarasını kullanarak, khk.kamunet.net adresli web sitemizin “Yazılı Sınav Çağrıları” bölümünden sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.

Yayın: 13.03.2018
DUYURU
KHK Web Haber:
58/2017 no’lu Genelge ile duyurusu yapılıp başvurusu alınan IV. Derece Erkek Gardiyan Eri  ve  IV. Derece Kadın Gardiyan Eri  münhali için adaylar, Hizmet Şemasının Aranan Nitelikler  kısmında belirtilen kilo ve boy bakımından uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla 12 Mart  2018 Pazartesi  günü KKTC Asal Şube Müdürlüğüne çağrılmışlardır. Bu tarihteki çağrıya icabet edemeyen adayların Komisyonumuz tarafından 13 Mart 2018 Salı günü saat 10:00’da son kez çağrılmalarına karar verilmiştir, gelmeyen adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Yayın: 02.03.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru kadrosu için yapılacak yazılı yarışma sınav konuları aşağıdaki linkte belirtildiği gibi olmuştur. Sınava girecek adaylara önemle duyurulur.

ÆSınav Konuları

 Yayın: 23.02.2018
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü kadrolarında bulunan III. Derece Yataklı Tedavi Kurumları Hemşirelik Şube Amiri ve III. Derece Hastane Şube Amiri ile ilgili yabancı dil konusunda yapılan itirazları incelenmek ve savcılıktan görüş almak amacı ile bu sınavların Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı