2017 YILI WEB VE BASIN AÇIKLAMALRI
ARŞİVİ
Yayın: 29.09.2017
TAK SINAVI KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NCA
YAPILDI
KHK Web Haber:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Kurumu’nun resmi talebi üzerine, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilen yazılı yarışma sınav sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız.

ÆSınav Sonuçları

Yayın: 26.09.2017
II. Derece Genetik Uzmanı Yazılı Yarışma Sınavı
Ertelendi
KHK Web Haber:
ÆDevamı

Yayın: 12.09.2017
DUYURU
KHK Web Haber:
III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE Yazılı sınavı sonuçları kesin listesi, 12 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Kesin liste yayınlanmadan önce yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve iki soruda, aşağıda belirtilen hatalar tespit edilmiş, gerekli düzeltmeler yapılarak liste yeniden oluşturulmuştur. İlgililere duyurulur.
ÆAyrıntılı Açıklama

Yayın: 08.09.2017
BİLGİLENDİRME
KHK Web Haber:
9 ve 10 Eylül, 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Öğretmenlik sınavlarında, aynı branşta sınava girecek olan adaylardan bazıları farklı sınav merkezlerinde sınava gireceklerdir. Bu durum, bazı adayların birden fazla  farklı branşta sınava girecek olmalarından kaynaklanmaktadır. Bilgisayar yazılımı, öncelikle birden fazla sınava girecek olan adayları salonlara, geriye kalan salonlara ise tek branşa girecek olan adayları otomatik olarak yerleştirmektedir. Branşların sınav merkezlerine dağılımından da görüleceği üzere, birden fazla branş sınavına girecek adaylar sistem tarafından otomatik olarak Lefkoşa Türk Lisesi’nin ilk 7 salonuna, geriye kalan tek branş sınavına girecek adayları da, aynı sınav merkezinin 8’inci salonundan itibaren yerleştirmeye başlamış ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nin 12’nci salonuna kadar yerleştirmiştir. Tüm adayların bilgisine sunulur.

Yayın: 06.09.2017
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
14 Temmuz, 2017 tarihinde yapılan Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini Sınavına girip de linkteki listede yer alan  adayların görev yeri tercihlerini yapmak üzere 7 Eylül, 2017 Perşembe günü saat 11:30'da Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
ÆMünhal Yerleri Æİsim Listesi

Yayın: 06.09.2017
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
18 Haziran, 2017 tarihinde yapılan İlkokul Müdür Muavini Sınavına girip de linkteki listede yer alan adayların görev yeri tercihlerini yapmak üzere 7 Eylül, 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
ÆMünhal Yerleri Æİsim Listesi

Yayın: 28.07.2017
ÖĞRETMENLİK SINAVLARI HAKKINDA
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için yazılı seçme sınavlarının 5-6 Eylül, 2017 tarihlerinde yapılacağı 25 Temmuz, 2017 ve 26 Temmuz, 2017 tarihli duyurularla adayların bilgisine getirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde yazılı seçme sınavlarının tarihleri 9-10 Eylül, 2017 olarak yeniden düzenlenmiştir.


Yayın: 19.07.2017
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
18 Haziran, 2017 tarihinde yapılan İlkokul Müdürü Sınavına girip de linkteki listede yer alan 10  adayın görev yeri tercihlerini yapmak üzere 24 Temmuz, 2017 Pazartesi günü saat 11:30'da Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
ÆMünhal Yerleri Æİsim Liste

Yayın: 30.06.2017
DOKTORLUK SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarında bulunan ve48/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen aşağıdaki kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavları 16 Temmuz, 2017 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

II. Derece Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

II. Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz.

II. Derece Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı

II. Derece Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.

II. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz.

II. Derece Göz Hastalıkları Uzmanı

II. Derece Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uz.

II. Derece Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

III. Derece Pratisyen Hekim

                                                                                               

Sınav konuları48/2016 sayılı genelgede belirtilmiş olup, adayların sınava girecekleri yer ve saat, sınav tarihinden en az 3 gün önce web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca söz konusu bilgiler, adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) yoluyla gönderilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 23.06.2017
I. DERECE EĞİTİM DENETMENİ 
SINAVI YAPILIYOR
KHK Web Haber:

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda bulunan ve 29/2014 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen I. Derece Eğitim Denetmeni kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı 22 Temmuz, 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Adayların sınava girecekleri yer, saat ve sınavla ilgili ayrıntılar, en erken zamanda web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.


Yayın: 23.06.2017
III. DERECE DENETÇİ SINAVI  İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Sayıştay Başkanlığı kadrosunda münhal bulunan ve  8 Temmuz, 2017 Cumartesi günü saat 16:00’da gerçekleştirileceği duyurulan III. Derece Denetçi kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavı
8 Temmuz, 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır.

Tüm adaylara önemle duyurulur.


Yayın: 21.06.2017
OKUL MÜDÜR VE OKUL MÜDÜR MUAVİNİ
SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrolarında bulunan ve 23/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini kadrolarıyla ilgili yazılı yükselme sınavları 14 Temmuz, 2017 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Adayların sınava girecekleri yer ve saat, sınav tarihinden en az 3 gün önce web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca söz konusu bilgiler, adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) yoluyla gönderilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 02.06.2017
İLKOKUL MÜDÜR VE MÜDÜR MUAVİNİ
SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi kadrosunda bulunan ve 22/2016 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen İlkokul Müdürü ve İlkokul Müdür Muavini kadrolarıyla ilgili yazılı yükselme sınavları 18 Haziran, 2017 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Adayların sınava girecekleri yer ve saat, sınav tarihinden en az 3 gün önce web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca söz konusu bilgiler, adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) yoluyla gönderilecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Yayın: 15.05.2017
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Planlama ve İnşaat Dairesi kadrosunda bulunan ve 42/2013 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 1 adet II. Derece Müdür Muavini kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının 16 Mayıs, 2017 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Söz konusu kadronun yazılı yarışma sınavına katılacak adaylardan biri, 13 Mayıs, 2017 tarihinde bir kaza geçirdiğini ve buna bağlı olarak 16 Mayıs, 2017 tarihinde ameliyata alınacağını almış olduğu raporla Komisyonumuza bildirmiştir. Bu nedenle 16 Mayıs, 2017 tarihinde yapılacağı duyurulan II. Derece Müdür Muavini yazılı yarışma sınavının ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Tüm adaylara önemle duyurulur.


Yayın: 15.05.2017
DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve muhtemel münhal yerleri 19 Lefkoşa, 6 Girne, 7 Gazimağusa, ve 6 Lefke olarak duyurulan 38 adet III. Derece Yüksek Hemşire mevki 4/2017 numaralı Genelge ile münhal ilan edilmiştir.

Ancak Sağlık Bakanlığından gelen talep üzerine 38 adet III. Derece Yüksek Hemşire münhalinin tümünün muhtemel münhal yerleri Lefkoşa olarak yeniden düzenlenmiştir.


Yayın: 10.05.2017
DUYURU
KHK Web Haber:

Sosyal Sigortalar Dairesi kadrosunda münhal bulunan;

 

1. II. Derece Hukukçu

2. II. Derece Eczacı

3. I. Derece Veznedar

 

mevkileri ile ilgili 11 Mayıs, 2017 tarihinde yapılacağı duyurulan sözlü yarışma sınavları (mülakat), ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Tüm adaylara önemle duyurulur.


Yayın: 07.04.2017
DEVLET LABORATUVARI MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Devlet Laboratuvarı Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 15 Nisan, 2017 tarihinde yazılı yarışma sınavının yapılacağı duyurulan III. Derece Biyolog mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavı, Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine ileriki bir tarihe ertelenmiş olup yeni sınav tarihi adaylara web ve sms aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Ayrıca, yine 15 Nisan, 2017 tarihinde yazılı yarışma sınavlarının yapılacağı duyurulan I. Derece Kimyager ve III. Derece Pestisit Kalıntı Analizleri Şube Amiri mevkilerinin yazılı yarışma sınavları 18 Nisan, 2017 Salı günü saat 15:00’de Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlık Binası’nda gerçekleştirilecektir. Tüm adaylara önemle duyurulur.


Yayın: 15.03.2017
DOKTORLUK MÜNHALLERİNE BAŞVURAN ADAYLARA YÖNELİK ÜST DÜZEY YETERLİK SINAVI 31 MART, 2017 TARİHİNDE YAPILIYOR
KHK Web Haber:

48/2016 sayılı genelge ile ilan edilen münhal doktorluk mevkilerine başvurmak isteyen ancak Üst Düzey Yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, münhal mevki başvurusu ile birlikte Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(1)(A)(e) maddesi uyarınca Komisyonumuzca düzenlenecek Üst Düzey Yeterlik Sınavı’na da başvurmaları gerektiği söz konusu genelgede duyurulmuştu.

Yukarıda bahsedilen durumda olan adaylara yönelik Üst Düzey Yeterlik Sınavı 31 Mart, 2017 Cuma günü saat 11.00’da Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlık Binasında yapılacaktır. Söz konusu sınava başvuru yapan adaylara önemle duyurulur.

Yayın: 06.03.2017

I. DERECE KIDEMLİ İLÇE MÜFETTİŞİ MÜNHALİ

İPTAL EDİLDİ
KHK Web Haber:

Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlık) kadrosunda münhal bulunan I. Derece Kıdemli İlçe Müfettişi mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 7 Mart, 2017 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat, 2017 tarih ve İBK.0.00/27/71/34-17/1265 sayılı yazısında 9 Ocak, 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2/2017 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasası ile birlikte konu kadronun hizmet şemasının da değişmesi nedeniyle, söz konusu münhalin iptal edilmesini talep etmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan söz konusu talep KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) alınan konuyla ilgili hukuki görüş doğrultusunda Komisyonca değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu münhalin iptali hususundaki talebi uygun görülmüştür. Bu bağlamda 3/2015 sayılı Genelge ile ilan edilen I. Derece Kıdemli İlçe Müfettişi münhalinin ve münhalle ilgili 7 Mart, 2017 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan yazılı yarışma sınavının iptal edilmesine Kamu Hizmeti Komisyonu’nca karar verilmiştir.


Yayın: 02.03.2017

II. DERECE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

MÜNHALİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

48/2016 sayılı genelge ile münhal ilan edilen 1 adet II. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı mevkinin son başvuru tarihi 10 Şubat, 2017 olarak belirlenmişti. Konu münhal kadronun başvuru tarihi 10 Mart, 2017 Cuma günü mesai sonuna kadar uzatılmıştır.10.02.2017 tarihi itibarı ile konu genelgede belirtilen nitelikleri taşıyan adaylar başvurabilirler. İlgililere önemle duyurulur.


Yayın: 16.02.2017
II. DERECE KARDİYOLOJİ UZMANI MÜNHALİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
48/2016 sayılı genelge ile münhal ilan edilen 1 adet II. Derece Kardiyoloji Uzmanı mevkinin son başvuru tarihi 10 Şubat, 2017 olarak belirlenmişti. Konu münhal kadronun başvuru tarihi 24 Şubat, 2017 Cuma günü mesai sonuna kadar uzatılmıştır. İlgililere önemle duyurulur.

Güncelleme: 30.01.2017
Yayın: 23.01.2017
EMLAK VE MALZEME AMİRİ SINAVINA GİRECEKLERE
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi kadrosunda bulunan ve 43/2015 sayılı Genelge ile münhal ilan edilen 2 adet III. Derece Emlak ve Malzeme Amiri kadrosuyla ilgili yazılı yarışma sınavının 24 Ocak, 2017 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan yazılı yarışma sınavı 1 Mart, 2017 tarihine ertelenmiştir.
ÆSınav Konuları

 Yayın: 24.01.2017
DOKTORLUK MÜNHALLERİNİN
SON BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ
KHK Web Haber:
48/2016 sayılı genelge ile münhal ilan edilen Doktorluk kadroları için en son başvuru tarihinin, web sitemiz ve basın aracılığıyla duyurulacağı sözkonusu genelgemizde belirtilmişti. Bu bağlamda Doktorluk münhalleri için en son müracaat tarihi 10 Şubat, 2017 olarak belirlenmiştir. İlgililere önemle duyurulur.

 Yayın: 23.01.2017
MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ (KAYMAKAMLIK)
MÜNHALLERİ İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Mülki Yönetim ve Bölümleri (Kaymakamlık) kadrolarına bağlı 3 adet  II. Derece Kaymakam Muavini ve 2 adet III. Derece Bucak Sorumlusu mevkileri 29 Aralık, 2016 tarihinde 64/2016 numaralı Genelge ile münhal ilan edilmiştir. 9 Ocak, 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2/2017 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasası’nda konu kadroların hizmet şemalarının  değişmesi nedeniyle, İçişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda II. Derece Kaymakam Muavini ve  III. Derece Bucak Sorumlusu münhallerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 Yayın: 19.01.2017

III. DERECE 3’ÜNCÜ SEKRETER

MÜNHALİNE BAŞVURAN ADAYLARA DUYURU
KHK Web Haber:

Dışişleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 31/2016 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen 20 adet III. Derece 3’üncü Sekreter mevkii için düzenlenmesi öngörülen yazılı yarışma sınavı yöntemi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığının mevzuat değişikliği öngördüğü cihetle, Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) görüşü doğrultusunda konu münhalin  iptal edilmesine karar verildiği duyurulmuştur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Konu münhal kadro için Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılan Sınava Başvuru ücretini geri almak isteyen adayların kimlik kartı ile birlikte yine Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

İlgili adaylara duyurulur.

 Yayın: 12.01.2017

MECLİS MEMURU SINAVINA GİRECEKLERE

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
IV. Derece Meclis Memuru sınavına girecek kişilerden bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, kendisine sms ulaşmayan kişiler, 20 Ocak, 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar kurumumuza telefoniyen ulaşıp sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekleri gibi sınav günü de (22 Ocak, 2017) en geç saat 14.30’a kadar Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bulunan Sınav Merkezi Sorumlularından, sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.

 Yayın: 11.01.2017

III. DERECE 3’ÜNCÜ SEKRETER SINAVI İLE İLGİLİ

ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Dışişleri Dairesi kadrosunda bulunan ve 31/2016 numaralı Genelge ile münhal ilan edilen 20 adet III. Derece 3’üncü Sekreter mevkii için düzenlenmesi öngörülen yazılı yarışma sınavı yöntemi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı mevzuat değişikliği öngördüğü cihetle, söz konusu münhal ilanının iptal edilmesi yönünde gelen talep üzerine, münhalin doldurulması ile ilgili henüz hazırlık aşamasında olunduğundan, münhalin iptal edilebileceği yönünde KKTC Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) alınan görüş doğrultusunda, III. Derece 3’üncü Sekreter münhalinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı