2015 YILI WEB VE BASIN AÇIKLAMALRI
ARŞİVİ
 Yayın: 27.12.2015

GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU

SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memuru yazılı sınavı, 27 Aralık  2015 Pazar günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 26.12.2015

MUHAFIZ SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Gümrük ve Rüsumat Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii  IV.Derece Muhafız yazılı sınavı, 26 Aralık  2015 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 24.12.2015

ÇALIŞMA MÜFETTİŞİ MÜNHALİ ASKIYA ALINDI

KHK Web Haber:

İçişleri ve Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı’nda münhal bulunan ve 50/2015 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece II. Sınıf Çalışma Müfettişi mevkiinin hizmet şemasının “Aranan Nitelikler” kısmında anlam karmaşası yer almakta olduğu tesbit edilmiş ve ilgili Daire’nin Resmi Gazete’de yayımlanan teşkilat yasasının da aynı şekilde olduğu görülmektedir.

ÆAçıklamanın Devamı İçin TIKLAYIN

 Yayın: 20.12.2015

MALİYE MEMURU SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Hazine ve Muhasebe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii III. Derece II. Sınıf Maliye Memuru yazılı sınavı, 20 Aralık, 2015 Pazar günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 19.12.2015

MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii III. Derece Maliye Müfettiş Yardımcısı yazılı sınavı, 19 Aralık  2015 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 17.12.2015

Basın ve Dış İlişkiler Memuru Münhaline

Başvuracak Adaylara Duyuru

KHK Web Haber:

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü kadrosunda münhal bulunan ve8 Aralık, 2015 tarih ve 48/2015 numaralı genelge ile ilan edilen II. Derece Basın ve Dış İlişkiler Memuru mevkiinin sınav konularının içinde İngilizce de yer almaktadır. Konu münhal kadronun hizmet şemasının aranan nitelikler kısmının (2) maddesi “Çok iyi derecede yabancı dil bilmek koşuldur.”  şeklindedir. İngilizce dışında çok iyi derecede yabancı başka bir dil bilen adayların başvuru yapmaları halinde ilgili kadronun sınav konuları yeniden düzenlenecektir.


 Yayın: 06.12.2015
YETERLİK SINAVLARI TAMAMLANDI
KHK Web Haber:

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(1).(A) maddesi gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen Yeterlik Sınavları, dün yapılan Alt Düzey ve Üst Düzey sınavlarının ardından bugün de Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi sınavları yapılarak tamamlandı. Lefkoşa Türk Lisesinde gerçekleşen sınavlar saat 14:00’te başlayıp 75 dakika sürdü.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 05.12.2015
ÜST DÜZEY VE ALT DÜZEY YETERLİK
SINAVLARI YAPILDI
KHK Web Haber:

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(1).(A) maddesi gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen Yeterlik Sınavları, 5 Aralık, 2015 (bugün) tarihinde saat 13.00’te Alt Düzey ve saat 15.00’te Üst Düzey olmak üzere 2 düzeyde Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. 6 Aralık, 2015 (yarın) ise Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi yeterlik sınavları Lefkoşa Türk Lisesi’nde saat 14.00’te başlayacaktır.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 03.12.2015
YETERLİK SINAVLARINA GİRECEKLERE

DUYURU

KHK Web Haber:

5 – 6 Aralık, 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yeterlik Sınavlarına başvuru yapıp da, sınavlara girmeye hak kazanan adaylardan bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, sınava girmeye hak kazanan ve kendisine sms ulaşmayan adayların, Cuma günü mesai bitimine kadar kurumumuza telefoniyen ulaşıp sınavlara girecekleri yerleri öğrenmeleri gerekmektedir.


 Yayın: 28.11.2015
KATİP YARDIMCISI  YAZILI SINAVI YAPILDI
KHK Web Haber:

27 Mart, 2014 tarih ve 13/2014 sayılı genelgemiz ile duyurulan Personel Dairesinde münhal ilk atama kadrosu IV. Derece Katip Yardımcısı mevkiinin doldurulmasına yönelik sınav bugün Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi olmak üzere 2 okulda gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 26.11.2015
KATİP YARDIMCISI SINAVI İLE İLGİLİ

DUYURU

KHK Web Haber:

28 Kasım, 2015 Cumartesi günü saat 14:00’de Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde gerçekleştirilecek olan,  IV. Derece Katip Yardımcısı Sınavına başvuru yapıp da, sınava girmeye hak kazanan adaylardan bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, sınava girmeye hak kazanan ve kendisine sms ulaşmayan adaylar, Cuma günü mesai bitimine kadar kurumumuza telefoniyen ulaşıp sınava girecekleri yerleri öğrenmeleri gerekmektedir.


 Yayın: 21.11.2015
AMBAR MEMURU YAZILI SINAVI YAPILDI
KHK Web Haber:

25 Aralık, 2014 tarih ve 88/2014 sayılı genelgemiz ile duyurulan Mahkemelerde münhal ilk atama kadrosu IV. Derece Ambar Memuru mevkiinin doldurulmasına yönelik sınav bugün Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 18.11.2015
AMBAR MEMURU SINAVI İLE İLGİLİ

DUYURU

KHK Web Haber:

IV. Derece Ambar Memuru Sınavına başvuru yapıp da, sınava girmeye hak kazanan adaylardan bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, sınava girmeye hak kazanan ve kendisine sms ulaşmayan adaylar, Cuma günü mesai bitimine kadar kurumumuza telefoniyen ulaşıp sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekleri gibi sınav günü de (21 Kasım, 2015) en geç saat 13.30’a kadar Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bulunan Sınav Merkezi Sorumlularından da, sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.


 Yayın: 13.11.2015
KATİP YARDIMCISI SINAVI İLE İLGİLİ

DUYURU

KHK Web Haber:

28 Kasım, 2015 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan IV. Derece Katip Yardımcısı mevkiinin sınav konularına Kamu Görevlileri Yasası eklenmiş olup konular aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmiştir.

·         Türkçe

·         Genel Kültür (Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular)

·         Basit Aritmetik

·         Basit Muhasebe

·         Bilgisayar Kullanımı (word, excel, internet)

·         Kamu Görevlileri Yasası


 Yayın: 07.11.2015
PARA KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ MEMURU
YAZILI SINAVI YAPILDI
KHK Web Haber:

8 Nisan 2014 tarih ve 18/2014 sayılı genelgemiz ile duyurulan Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nde münhal bulunan ilk atama kadrosu III. Derece II. Sınıf Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru mevkinin doldurulmasına yönelik sınav bugün yapıldı.  75 dakika süren sınav Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 05.11.2015
PARA KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ MEMURU
SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru Sınavına başvuru yapıp da, sınava girmeye hak kazanan adaylardan bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, sınava girmeye hak kazanan ve kendisine sms ulaşmayan adaylar, Cuma günü mesai bitimine kadar kurumumuza telefoniyen ulaşıp sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekleri gibi sınav günü de (7 Kasım, 2015) en geç saat 13.30’a kadar Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bulunan Sınav Merkezi Sorumlularından da, sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.


 Yayın: 25.10.2015

İDARE MEMURU

YAZILI SINAVLARI YAPILDI

KHK Web Haber:

27 Mart 2014 tarih ve 13/2014 sayılı genelgemiz ile duyurulan Personel Dairesi’nde münhal bulunan ilk atama kadrosu III. Derece II. Sınıf İdare Memuru mevkinin doldurulmasına yönelik sınav bugün yapıldı.  75 dakika süren sınav Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 22.10.2015

DUYURU

KHK Web Haber:

Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve18/2014 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece II. Sınıf Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru yazılı yarışma sınavı 7 Kasım, 2015 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 23.10.2015
İDARE MEMURLUĞU SINAVINA KATILACAK ADAYLARA
DUYURU
KHK Web Haber:

24 Ekimi 25 Ekime bağlayan gece saatler bir saat geri alınacağından ve ileri saat uygulaması sona ereceğinden, 25 Ekim, 2015 Pazar günü İdare Memurluğu sınavına katılacak adayların bu hususu göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

Ayrıca İdare Memurluğu Sınavına başvuru yapıp da, sınava girmeye hak kazanan adaylardan bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, sınava girmeye hak kazanan ve kendisine sms ulaşmayan adaylar, bugün mesai bitimine kadar kurumumuza telefoniyen ulaşıp sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekleri gibi sınav günü de (25 Ekim, 2015) en geç saat 13.30’a kadar Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bulunan Sınav Merkezi Sorumlularından da, sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.


 Yayın: 18.10.2015

HUKUK DAİRESİ

YAZILI SINAVLARI YAPILDI

KHK Web Haber:

19 Şubat, 2015 tarih ve 8/2015 sayılı genelgemiz ile duyurulan Hukuk  Dairesinde münhal ilk atama kadrosu IV. Derece Stenograf ve III. Derece Savcılık Memuru mevkilerinin doldurulmasına yönelik sınavlar bugün Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 17.10.2015

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ YARDIMCISI

YAZILI SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:
23 Eylül, 2015 tarih ve 24/2015 sayılı genelgemiz ile duyurulan Sivil Havacılık Dairesinde münhal ilk atama kadrosu IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı mevkiinin doldurulmasına yönelik sınav bugün yapıldı. 75 dakika süren sınav Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda gerçekleştirildi.
ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 14.10.2015

İDARE MEMURU SINAVI İLE İLGİLİ

DUYURU

KHK Web Haber:

25 Ekim, 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan III. Derece II. Sınıf İdare Memuru sınavına başvuru yapan bazı kişilerin; başvuru sırasında vermiş oldukları irtibat numaralarına hiçbir şekilde ulaşılamamıştır. Bu nedenle, sözkonusu münhale başvuru yapıp da sınava girmeye hak kazanıp kazanmadıkları yönünde kendilerine sms ulaşmayan kişilerin Kurumumuzla telefoniyen irtibata geçmeleri gerekmektedir. İlgili kişilere önemle duyurulur.


 Yayın: 9.10.2015

İDARE MEMURU (İLK ATAMA) SINAVI 25 EKİM 2015 TARİHİNDE YAPILIYOR  

KHK Web Haber:
Personel Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 13/2014 numaralı genelgemizle duyurulan 12 adet III. Derece II. Sınıf idare Memuru kadrosunun yazılı yarışma sınavı 25 Ekim, 2015 Pazar günü yapılacaktır. Sınav konularında değişiklikler yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.
ÆDuyurunun tam metni

 Yayın: 8.10.2015

ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:
Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 24/2015 numaralı Genelge ile ilan edilen 10 adet IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı kadrosu ile ilgili olarak son başvuru tarihi 12 Ekim, 2015 Pazartesi olarak duyurulmuştu.
Söz konusu münhalin yazılı yarışma sınavı 17 Ekim, 2015 Cumartesi günü yapılacağından, son başvuru tarihi olan 12 Ekim, 2015 Pazartesi’nden sonra hiçbir mazaretle başvuru kabul edilmeyecektir.
Tüm ilgililerin bilgisine sunulur.

 Yayın: 23.09.2015

ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:

·       KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık) kadrosunda münhal bulunan ve  8/2015 sayılı Genelge ile ilan edilen III. Derece Savcılık Memuru ve IV. Derece Stenograf mevkileri ile ilgili yazılı yarışma sınavları 18 Ekim, 2015 Pazar günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

·      IV. Derece Stenograf mevkisinin sınav konuları söz konusu genelgede açıklandığı gibi olup, sınav konularında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

·   Ancak sınav konuları; Türkçe, KKTC Anayasası, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası, 72/1991 sayılı Hukuk Dairesi Yasası ve Genel Kültür (Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular) olarak duyurulan III. Derece Savcılık Memuru mevkiinin hizmet şemasına bakıldığında, “İngilizce bilmek avantaj sayılır” ibaresi bulunduğundan, yukarıdaki sınav konularına İngilizce de eklenmiş olup yazılı yarışma sınavında sorulacak 50 sorunun 5 tanesi İngilizce olacaktır.


 Yayın: 23.09.2015

ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği kadrosunda münhal bulunan ve 1/2015 numaralı Genelge ile ilan edilen III. Derece Steno – Daktilo mevkii ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü kadrosunda münhal bulunan ve 7/2015 numaralı Genelge ile ilan edilen III. Derece Stenograf mevkiinin yazılı yarışma sınavları 18 Ekim, 2015 Pazar günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 22.09.2015

ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 22/2015 numaralı genelge ile ilan edilen I. Derece Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi Klinik Şefi mevkisi için son başvuru tarihi 30 Eylül, 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

 Yayın: 12.09.2015

ÖĞRETMENLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARA

ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:
Öğretmenlik Sınavına başvuru yapıp da, sınava girmeye hak kazanan adaylardan bazılarının vermiş oldukları cep telefonu numaralarına sms ulaşmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu adaylar telefoniyen de aranmış, ancak kendilerine ulaşılamamıştır. Bu nedenle, sınava girmeye hak kazanıp da kendisine sms ulaşmayan adaylar, 13 Eylül, 2015 Pazar günü en geç saat 08.30’a kadar Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bulunan Sınav Merkezi Sorumlularından, sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.

 Yayın: 06.09.2015

ÖĞRETMEN SINAVLARI YAPILDI

KHK Web Haber:
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan İlkokul Öğretmeni ve Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi)  branşları için 6 Eylül Pazar günü (bugün) yapılan sınavlar sona ermiştir. Sınav sonuçları saat 19:30 itibariyle web sayfamızda yayınlanmaya başlamıştır.
ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 02.09.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve6/2015 numaralı genelge ile ilan edilen başhekim ve klinik şefi mevkileri arasından aşağıda belirtilenlerin yazılı yarışma sınavları 17 Eylül, 2015 Perşembe günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

·         I. Derece Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi

·         I. Derece Hastane Başhekimi

·         I. Derece Nöroloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Anestezi, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Dahiliye Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Cerrahi Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Piskiyatri Servisi Klinik Şefi


 Yayın: 28.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Derece Yükselmesi ve Sınıf Değiştirme için açılan münhal ilanlarına müracaat eden kamu görevlilerinin mülakatta değerlendirilecek belgeleri hakkında genelge yayınladı. Genelge ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆGenelge

 Yayın: 07.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

42/2013 nolu genelge ile ilan edilen Planlama ve İnşaat Dairesi, III. Derece Şube Amiri mevkiinin münhal sayısının, 04.08.2015 tarihinde web sitemizde 3 olduğu duyurulmuştu. Maliye Bakanlığından gelen 1 ek yetki doğrultusunda 3 olan münhal sayısı 4’e çıkarılmıştır.


 Yayın: 06.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

5/2015 numaralı genelge ile ilan edilen Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, II. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı mevkiinin münhal sayısı 2 olarak duyurulmuştu. Ancak, Maliye Bakanlığından gelen 1 ek yetki doğrultusunda 2 olan münhal sayısı 3’e çıkarılmıştır.


 Yayın: 05.08.2015
ŞUBE AMİRİ
YAZILI SINAVI YAPILDI 
KHK Web Haber:

42/2013 sayılı genelgemiz ile duyurulan Planlama ve İnşaat Dairesi münhal terfi kadrolarından III. Derece Şube Amiri mevkiinin doldurulmasına yönelik sınav bugün yapıldı. Adı edilen mevkinin 75 dakika süren sınavı Kamu Hizmeti Komisyonunun kendi binasında gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 05.08.2015

BAZI YÜKSELME YERİ KADROLARININ

SON BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

KHK Web Haber:

Aşağıdaki linkte verilen genelgelerle münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için en son başvuru tarihlerinin, web sayfamızla duyurulacağı konu genelgelerimizde belirtilmişti. Söz konusu münhallerin en son müracaat tarihleri 7 Ağustos, 2015 olarak belirlenmiştir. İlgililere önemle duyurulur.

ÆSon Başvuru Tarihleri Belirlenen Yükselme Yeri Kadroları

 Yayın: 04.08.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

42/2013 nolu genelge ile ilan edilen Planlama ve İnşaat Dairesi, III. Derece Şube Amiri mevkiinin münhal sayısının, 06.05.2015 tarihinde web sitemizde 2 olduğu duyurulmuştu. Maliye Bakanlığından gelen 1 ek yetki doğrultusunda 2 olan münhal sayısı 3’e çıkarılmıştır.


 Yayın: 04.08.2015
SİVİL HAVACILIK DAİRESİ
YAZILI SINAVLARI YAPILDI 
KHK Web Haber:

21 Mart, 2014 tarih ve 11/2014 sayılı genelgemiz ile duyurulan Sivil Havacılık Dairesinde münhal terfi kadrolarından III. Derece Meydan Haberleşme Şube Amiri ve I. Derece Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu mevkilerinin doldurulmasına yönelik sınavlar bugün yapıldı. Her iki mevkinin de 75 dakika süren sınavları Kamu Hizmeti Komisyonunun kendi binasında gerçekleştirildi.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 02.08.2015
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı Yapıldı 
KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yılda bir kez yaptığı Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı bugün gerçekleştirilmiştir. Saat 16.00’da başlayıp, 120 dakika süren sınava katılım %85.4, başarı oranı ise %35.7 olmuştur.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 26.07.2015

     YETERLİK SINAVLARI İLE İLGİLİ

      BASIN AÇIKLAMASI

 
KHK Web Haber:

25 Temmuz, 2015 (dün) yapılan Üst ve Alt Düzey Yeterlik sınavlarının ardından 26 Temmuz, 2015 (bugün) de Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi yapılarak yeterlik sınavları tamamlandı.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 25.07.2015

YETERLİK SINAVLARI İLE İLGİLİ

BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 5.(1).(A) maddesi gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen Yeterlik Sınavları, 25 Temmuz, 2015 tarihinde Üst Düzey ve Alt Düzey olmak üzere 2 düzeyde yapılmıştır. Ellişer sorudan oluşan sınavlar saat 16:00’da başlayıp 75 dakika sürmüştür.

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 16.07.2015

DUYURU

KHK Web Haber:

Planlama ve İnşaat Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve42/2013 numaralı genelge ile ilan edilen mevkiler arasında yer alan III. Derece Şube Amiri mevkiinin yazılı yarışma sınavı 5 Ağustos, 2015 Çarşamba günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır. Adaylar aşağıdaki linkte yer alan sınav konularından sorumlu olacaklardır.

ÆSınav Konuları

 Yayın: 15.07.2015

DUYURU

KHK Web Haber:

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve11/2014 numaralı genelge ile ilan edilen mevkiler arasında yer alan I. Derece Hava Trafik Kontrol Ekip Sorumlusu ve III. Derece Meydan Haberleşme Şube Amiri mevkilerinin yazılı yarışma sınavları 4 Ağustos, 2015 Salı günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır. Yayın: 08.07.2015
YETERLİK SINAVLARINA BAŞVURU SÜRESİ UZATMA
KHK Web Haber:

Dört düzeyde yapılması planlanan yeterlik sınavlarına 1 Haziran – 10 Temmuz, 2015 tarihleri arasında başvuru alınacağı 13/2015 numaralı genelgemizde duyurulmuştu. Çok yoğun müracaatların devam etmesi nedeniyle yukarıda belirtilen başvuru süresi 15 Temmuz, 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

KHK Başkanlığı.


 Yayın: 05.07.2015

GELİR VE VERGİ MEMURU

SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi  Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii III. Derece II. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru yazılı sınavı, 5 Temmuz 2015 Pazar günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 04.07.2015

BÜTÇE MEMURU

SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru yazılı sınavı, 4 Temmuz 2015 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 30.06.2015
      ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

4 Temmuz, 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru ve 5 Temmuz, 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan III. Derece II. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru sınavlarına girmeye hak kazanan bazı adayların; başvuru sırasında vermiş oldukları irtibat numaralarına hiçbir şekilde ulaşılamamıştır. Bu nedenle, söz konusu adayların sınav bilgileri aşağıdaki linklerde kimlik kartı numaraları ile yayınlanmıştır. İlgili kişilere önemle duyurulur.

ÆBütçe Memuru ÆGelir ve Vergi Memuru

 Yayın: 24.06.2015
III. DERECE II. SINIF BÜTÇE MEMURU
SINAV KONULARI VE SINAV YERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KHK Web Haber:

Bütçe Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru  mevki ile ilgili olarak yazılı yarışma sınavının  4 Temmuz, 2015 tarihinde yapılacağı web sayfamızdan adaylara daha önce duyurulmuştu.

Ayrıca 19/2014 numaralı genelgedeki sınav konularının 7. maddesinde yer alan 2014 Mali Yılı Bütçe Yasasının, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası olarak, 8. maddesinde yer alan 2014 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Genelgesinin ise 2015 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Genelgesi olarak değiştirildiği 30 Nisan, 2015 tarihinde web sayfamızdan duyurulmuştu.

Adaylardan gelen sınav konularındaki mevzuatın güncel haline nereden ulaşılabileceği talebi doğrultusunda, Bütçe Dairesi ile istişare yapılmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yerlere ve sınav konularındaki mevzuatın, Bütçe Dairesinin resmi web sitesinde yer alan güncel haline, aşağıdaki linkten ulaşabilir.

ÆSınav Konuları ÆSınav Yerleri

 Yayın: 24.06.2015
III. DERECE II. SINIF GELİR VE VERGİ MEMURU
SINAV KONULARI VE SINAV YERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi  kadrosunda münhal bulunan  III. Derece II. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru mevki ile ilgili olarak yazılı yarışma sınavının  5 Temmuz, 2015 tarihinde yapılacağı web sayfamızdan adaylara daha önce duyurulmuştu.

Adaylardan gelen sınav konularındaki mevzuatın güncel haline nereden ulaşılabileceği talebi doğrultusunda, Gelir ve Vergi Dairesi ile istişare yapılmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yerlere ve sınav konularındaki mevzuatın, Gelir ve Vergi Dairesinin resmi web sitesinde yer alan güncel haline, aşağıdaki linkten ulaşabilir.

ÆSınav Konuları ÆSınav Yerleri

 Yayın: 20.06.2015

      BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan;

·         I. Derece Üroloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Hematoloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

mevkilerinin yazılı yarışma sınavları 20 Haziran, 2015 Cumartesi (Bugün) günü Kamu Hizmeti Komisyonu Binasında yapılmıştır.
ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 16.06.2015

      BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi   I., II., III. Derece Hemşire ve Ebe kadroları ile  Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine  bağlı  I., II., III. Derece Ziyaretçi Hemşire mevkileriyle ilgili 29 Nisan 2015 tarihinde başlayan toplamda 373 adayın katıldığı mülakatlar 15 Haziran, 2015  itibarı ile tamamlanmış olup tüm sonuçlar khk.kamunet.net adresli web sayfamızda yayınlanmıştır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygılarımızla sunarız.

KHK Başkanlığı.


 Yayın: 08.06.2015

BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

KKTC Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi, Enformasyon Dairesi ve Tanıtma Dairesi’nde münhal bulunan mevkilerle ilgili 5 Mayıs 2015 tarihinde yapılan sözlü mülakatlarda yabancı dil konusundaki itirazlar neticesinde Kamu Hizmeti Komisyonu Hukuk Dairesi ( Başsavcılık)’tan bu yönde hukuki görüş talep etmiş ve aldığı görüş doğrultusunda konuya çözüm getirmiştir. Bu çözüm neticesinde Dışişleri, Enformasyon ve Tanıtma Dairelerinde münhal bulunan sözkonusu mevkilerin sözlü mülakat sonuçları başarı listesi Kamu Hizmeti Komisyonu’nun resmi web sitesi khk.kamunet.net adresinde yayınlanmıştır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygılarımızla sunarız.

KHK Başkanlığı.


 Yayın: 05.06.2015

 DUYURU

KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve12/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 16 adet III. Derece II. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru mevkii ile ilgili yazılı yarışma sınavının 5 Temmuz, 2015 Pazar günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.


 Yayın: 04.06.2015

 BASIN AÇIKLMASI

KHK Web Haber:

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan 3 adet IV. Derece Radyografer mevkii ile ilgili olarak 26 Mayıs, 2015 tarihinde düzenlenen mülakat sonucunda başarılı olan 3 aday 29 Mayıs, 2015 tarihinde atanmıştır. Bilahare münhal bulunan 5 adet IV. Derece Radyografer mevkii için yazılı sınavda başarılı olanlar mülakata alınmış ve 5 adayın mülakat sonrasında başarılı olması ile anılan kadroya toplam 8 adayın ataması yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

KHK Başkanlığı.


 Yayın: 03.06.2015

 DUYURU

KHK Web Haber:

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 6/2015 numaralı genelge ile ilan edilen klinik şefi mevkileri arasından aşağıda belirtilenlerin yazılı yarışma sınavları 20 Haziran, 2015 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

·         I. Derece Üroloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Hematoloji Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi Klinik Şefi

·         I. Derece Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Servisi Klinik Şefi


 Yayın: 01.06.2015

KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU

KHK Web Haber:
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından münhal ilan edilen III.D.II.S. Gelir ve Vergi Memuru, III.D.II.S.Bütçe Memuru ve III.D.II.S.Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru kadrolarına yapılan müracaatların değerlendirilmesi ve sınava katılacak adayların belirlenmesi amacıyla söz konusu kadroların hizmet şemaları ile başvuru sahiplerinin öğrenim durumlarını gösteren belgeler yeniden incelenerek değerlendirilmiştir.
Yukarıda belirtilen kadroların aranan niteliklerinde fakülte isimleri sayıldıktan sonra “… konularında bir fakülte, akademi veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak …” ifadesi de eklendiği cihetle yasa koyucu tarafından bu açıdan geniş ifadelendirildiği ve söz konusu fakülteler altında yer alan bölümlerin ortak dersler gördükleri de tespit edilerek, sınava katılacak adaylar yeniden belirlenmiştir.
Sınava katılacak adaylara bu bilgi gerek yazı ile gerekse sms yoluyla bildirilecektir.

 Yayın: 23.05.2015

           MALİYE İSTATİSTİK VE AYNİYAT MEMURU

                                  SINAVI YAPILDI

KHK Web Haber:

Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan ilk atama mevkii  III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru yazılı sınavı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

Yayın: 14.05.2015
GELİR VE VERGİ MEMURU MÜLAKATI ERTELENDİ
KHK Web Haber:

Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhal bulunan II. Derece Gelir ve Vergi Memuru mevki ile ilgili sözlü yarışma sınavının (mülakat) 15 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu münhale başvuru yapan bazı kamu görevlileri, yasada öngörülen derece yükselmesinin koşullarına haiz olmadıkları gerekçesiyle söz konusu mülakata çağrılmamışlardır. Daha sonra bazı sendika temsilcilerinin; konu ile ilgili ortaya koymuş oldukları ve hukuki gerekçelere dayanan farklı görüşleri doğrultusunda Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) hukuki görüş istenecektir.

Bu nedenle 15 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacağı duyurulan söz konusu mülakat, Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) hukuki görüş alınıncaya kadar ertelenmiştir.  Sınava katılacak tüm adaylara duyurulur.


Yayın: 14.05.2015
HEMŞİRE KADROLARININ MÜLAKAT TARİHLERİ DEĞİŞTİ
KHK Web Haber:

13 Mayıs, 2015 tarihli duyurumuzla, yeni binaya taşınma işlemleri nedeniyle 18 Mayıs, 2015 tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun hizmet veremeyeceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu nedenle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadronunda münhal bulunan hemşire kadrolarının 18 Mayıs ve 25 Mayıs’ta yapılacak mülakat tarihleri değişmiştir.

18 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacak olan II. Derece Hemşire kadrosu için 28 adayın mülakatı 25 Mayıs, 2015 ve 25 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacak olan III. Derece Hemşire kadrosu için 27 adayın mülakatı ise 26 Mayıs, 2015 olarak değiştirilmiştir. Değişiklikle ilgili yeni listeler aşağıdaki linkte gösterilmekte olup daha önce yayınlanan diğer mülakat tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 20 Mayıs, 2015 tarihinden itibaren tüm hizmetlerimiz yeni binada verilmeye başlayacaktır.

ÆMülakat Tarihi Değişen Listeler

 Yayın: 13.05.2015

DUYURU

KHK Web Haber:

5 Mayıs, 2015 tarihinde Dışişleri Dairesi,  Tanıtma Dairesi ve Enformasyon Dairesi kadrolarında münhal bulunan  bazı mevkilerle ilgili sınavlar, merkez örgütte görev yapan personele normal mülakat, yurtdışı uygulama birimlerinde görevli personele de telekonferans yöntemiyle mülakat yapılarak tamamlanmış ancak sınav sonuçları açıklanmamıştır. Bunun nedeni; yabancı dil konusunda yapılan uygulama ile ilgili KTAMS Temsilcisinin farklı bir yorum yapması üzerine, Komisyonun hukuki gerekçelere dayanan bu yorum hakkında Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) konu ile ilgili görüş isteyecek olmasıdır. Hukuk Dairesi (Başsavcılık) tarafından gönderilecek görüşün ardından sınav sonuçları web sitemizden duyurulacaktır. Sınava katılan tüm adayların bilgisine saygıyla sunulur.


 Yayın: 13.05.2015
KAMUOYUNA DUYURU
KHK Web Haber:

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yer aldığı binanın (Şht. Agah Top Sokak Ortaköy-Lefkoşa) 4 ve 5’inci katları, Kamu Hizmeti Komisyonu’na tahsis edilmiş ve yeni binaya taşınma işlemleri başlamıştır.

16,17 ve 18 Mayıs 2015 tarihlerinde yeni binaya taşınma işlemleri olacağından Kamu Hizmeti Komisyonu 18 Mayıs, 2015 Pazartesi günü hizmet veremeyecektir. 20 Mayıs, 2015 tarihinden itibaren yeni binamızda hizmet verilmeye başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 Yayın: 08.05.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Web sayfamızda 15 Mayıs, 2015 tarihinde İlköğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan I. Derece Eğitim Öğretim Uzmanı ile 16 Mayıs, 2015 tarihinde Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru mevkilerinin yazılı yarışma sınavlarının yapılacağı açıklanmıştır. Ancak yeni binamızda kamera ve alarm sistemlerinin henüz devreye girmemesi nedeniyle kurumumuzun taşınma çalışmaları gecikmeye uğramıştır. Bu nedenle sınavlar aşağıda belirtilen tarihlere ertelenmiştir. Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan III. Derece II. Sınıf Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru yazılı yarışma sınavı ise daha önce yayınlandığı gibi 23 Mayıs, 2015 tarihinde yapılacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kadro Adı

Dairesi

Sınav Tarihi

I. Derece Eğitim Öğretim Uzmanı

Sınav Yöntemi ve Sınav Konularıı

İlköğretim Dairesi

19 Haziran, 2015 Cuma

III. Derece II Sınıf Bütçe Memuru

Bütçe Dairesi

4 Temmuz, 2015 Cumartesi


 Yayın: 06.05.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

Planlama ve İnşaat Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 42/2013 numaralı genelge ile ilan edilen III. Derece Şube Amiri mevkiinin münhal adedi 1 olarak duyuruluştu. Ancak daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen ek 1 adet yetki doğrultusunda münhal sayısı 2 olmuştur.

Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 5/2013 numaralı genelge ile ilan edilen II. Derece I. Sınıf Bütçe Memuru mevkiinin münhal adedi 2 olarak duyuruluştu. Ancak daha sonra Maliye Bakanlığı’ndan gelen ek 1 adet yetki doğrultusunda münhal sayısı 3 olmuştur.


 Yayın: 02.05.2015
RADYOGRAFER SINAVI YAPILDI
KHK Web Haber:

KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin acil ihtiyaç duymuş olduğu IV. Derece Radyografer yazılı sınavı, 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü (bugün) gerçekleştirilmiştir. Münhal sayısı 3 olan IV. Derece Radyografer sınavına 15 müracaatçı katılmıştır.

ÆSınav Sonuçları ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 30.04.2015

           Kamu Hizmeti Komisyonu’nca Münhal İlan Edilen Kadroların

                                     Sınavları Yapılıyor

KHK Web Haber:

Kamu Hizmeti Komisyonu’nca münhal ilan edilen kadroların sınavlarına seçim yasakları nedeniyle uzun bir süre ara verilmişti. Seçim yasaklarının sona ermesinden itibaren münhal yükselme yeri (terfi) kadrolarının sözlü yarışma sınavları (mülakat) yapılmaya başlanmış olup aralıksız devam edecektir...

ÆBasın Açıklaması

 Yayın: 30.04.2015
EĞİTİM - ÖĞRETİM UZMANI SINAVI 15 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
İlköğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan 3 adet I. Derece Eğitim - Öğretim Uzmanı mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 15 Mayıs, 2015 Cuma günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.
ÆSınav Yöntemi ve Sınav Konularıı

 Yayın: 30.04.2015
BÜTÇE MEMURU SINAVI 16 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Bütçe Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve19/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 7 adet III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 16 Mayıs, 2015 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır. Ayrıca yukardaki linkte belirtilen genelgedeki sınav konularının 7. maddesinde yer alan 2014 Mali Yılı Bütçe Yasası, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası olarak, 8. maddesinde yer alan 2014 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Genelgesi ise 2015 Mali Yılı Bütçe Hazırlama Genelgesi olarak değiştirilmiştir.

 Yayın: 30.04.2015
MALİYE, İSTATİSTİK VE AYNİYAT MEMURU SINAVI 
23 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan ve25/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 2 adet III. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniyat Memuru mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 23 Mayıs, 2015 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

Yayın: 19.03.2015
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarında münhal bulunan ve 4/2015 ile 6/2015 numaralı genelgelerle ilan edilen mevkiler için son başvuru 17 Nisan, 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

 Yayın: 02.03.2015
KAMUOYUNA DUYURU
KHK Web Haber:

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Kültür, Turizm ve Spor Bakanlığı’nın yer aldığı binanın 4 ve 5’inci katları, Kamu Hizmeti Komisyonu’na tahsis edilmiş ve yeni binaya taşınma işlemleri başlamıştır.

Söz konusu taşınma süreci içerisinde Kurumumuzun hizmetleri eski binasında aksamadan devam ettirilecektir.

Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yeni binamızda ne zaman hizmet verilmeye başlanacağı ikinci bir duyuru ile tüm kamuoyun bilgisine getirilecektir.


 Yayın: 03.02.2015
MAYIS AYI MÜLAKAT TAKVİMİ
KHK Web Haber:

Bakanlıklara bağlı dairelerde münhal bulunan bazı kadroların mülakatlarının Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. Mülakatı yapılacak kadrolara ve mülakat tarihlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

ÆMülakat Takvimi

Yayın: 23.01.2015
I. DERECE SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) VE II. DERECE SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) SÖZLÜ SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan I. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) ve II. Derece Sekreter (Okul Sekreteri) kadrolarının sözlü sınavlarının 28 Nisan, 2015 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup konuyla ilgili detaylar web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 23.01.2015
MUKAYYİTLİK AMİRİ SINAVI 15 ŞUBAT’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Mahkemeler kadrosunda münhal bulunan 2 adet III. Derece Mukayyitlik Amiri mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 15 Şubat, 2015 Pazar günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav çağrısına ve sınav yöntemi ve konularına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
ÆSınav Konuları ve Sınav Yöntemi ÆSınava Çağrı Listesi

 Yayın: 20.01.2015
RADYOGRAFER SINAVI 2 MAYIS’TA YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları kadrosunda münhal bulunan ve45/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 3 adet IV. Derece Radyografer mevki ile ilgili yazılı yarışma sınavının 2 Mayıs, 2015 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiş olup, sınav yeri ve saati ile ilgili bilgiler adaylara kısa mesaj (SMS) yoluyla ve web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.

 Yayın: 19.01.2015
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
20 ve 27 Aralık, 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'ndan almaları rica olunur. 

Yayın: 16.01.2015
HEMŞİRE, EBE VE ZİYARETÇİ HEMŞİRE
SÖZLÜ SINAVLARI YAPILIYOR
KHK Web Haber:
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı I. II. III. Derece Hemşire ile I. II. III. Derece Ebe ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı I. II. III. Derece Ziyaretçi Hemşire sözlü sınavlarının 29, 30 Nisan, 2015 ile 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 Mayıs, 2015 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiş olup konuyla ilgili detaylar web sitemiz aracılığıyla daha sonra duyurulacaktır.
 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı