2013 YILI WEB VE BASIN AÇIKLAMALRI
ARŞİVİ


 Yayın: 31.12.2013
YETERLİK SINAVLARI BAŞARI BELGELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI
KHK Web Haber:
7 Aralık, 2013 tarihinde gerçekleşen Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları'nın sonuçları kesinleşmiş olup Başarı Belgeleri verilmeye başlanmıştır.
Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adayların Başarı Belgelerini kimlik kartı ibraz ederek en kısa süre içerisinde kurumumuzdan almaları rica olunur. 

 Yayın: 27.12.2013
ÖĞRETMENLİK SINAVLARI İLE İLGİLİ KATKI PUANI UYGULAMASI
KHK Web Haber:
İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadrolarında münhal bulunan öğretmen mevkileri için 4 Ocak, 2014 tarihinde yapılacak olan yazılı seçme sınavı sonucundaki başarı puanı hesaplanırken, 2005 Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yazılı seçme sınavında 600 ve üzeri puan alan adaylara uygulanacak olan “Katkı Puanı” sadece öğretmenlikle ilgili fakülte ve bölüm mezunu olan adaylara uygulanacaktır.

Yayın: 24.12.2013
DUYURU
KHK Web Haber:
4 Ocak, 2014 tarihinde yapılacak olan öğretmenlik yazılı seçme sınavını oluşturan testlerin kapsamı ve I. Oturumdaki "Sayısal Analiz", "Sözel Analiz" ve "Eşit Ağırlıklı Sözel – Sayısal Analiz"in kadrolara göre dağılımı aşağıdaki linklerde verilmektedir.
ÆYazılı Seçme Sınavını Oluşturan Tastlerin Kapsamı
ÆSayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık Sözel - Sayısal Analiz Kapsamları

Yayın: 20.12.2013
ÖĞRETMENLİK SINAVLARI 4 OCAK 2014 TARİHİNDE YAPILIYOR
KHK Web Haber:

23 Eylül, 2013 tarihinde münhal ilan edilen ve son müracaat tarihi 20 Aralık, 2013 olan İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullardaki münhal öğretmenlik kadroları için yazılı seçme sınavı 4 Ocak, 2014 Cumartesi günü yapılacaktır.

Başvuru yapanlar arasından, münhal öğretmenlik kadroları için aranan nitelikleri taşıyan adayların, sınava gireceği yerler ve sınav saati, 2 Ocak, 2014 Perşembe günü web sayfamızdan, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini öğrenebileceklerdir.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.


Yayın: 13.12.2013
ÖNEMLİ DUYURU
KHK Web Haber:

İlköğretim Dairesi’nin II. Derece Müdür Muavini ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin II. Derece Müdür Muavini ile I. Derece EğitimÖğretim Uzmanı mevkileri ile ilgili yazılı sınavların 16, 18 ve 20 Aralık, 2013 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yazılı sınavlarda 3 katı soru içerisinden sınav sorularının bilgisayar tarafından seçilmesi öngörülmektedir. Söz konusu sınavlarla ilgili yapılan son incelemede yeni soru bankasında sorulacak soruların 3 katı soru oluşmadığı saptanmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenden ötürü, sınavlar iptal edilmiş olup yeterli soruya ulaşıldığı zaman 15 gün önceden sınav günü bildirilecektir. Ayrıca yapılan inceleme neticesinde sınavlarda Anayasa ve Türkçe soru sorulmasına yasal olarak gerek olmadığı saptanmıştır.


Yayın: 07.12.2013

YETERLİK SINAVLARI YAPILDI

KHK Web Haber

 

§    Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları bugün yapıldı.

 

 

§    Sınav Üst, Orta, Alt ve Ortaokul Düzeyi olmak üzere 4 düzeyde gerçekleştirildi.

 

 

§    1978 kişinin başvurduğu sınavlara toplamda 1820 kişi katıldı. 

ÆBasın Açıklaması

Yayın: 27.11.2013
                                                           DUYURU
KHK Web Haber:

§         31 Mayıs, 2013 tarihli ve 23/2013’ nolu, 17 Eylül, 2013 tarihli 31/2013 ile 34/2013’ nolu genelgelerimizle ilan edilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü II. Derece Müdür Muavini, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü    II. Derece Müdür Muavini ve I. Derece Eğitim - Öğretim Uzmanı münhalleri için son başvuru tarihi 29 Kasım, 2013 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

§         Sınav tarihi ve yeri ile diğer bilgiler başvuru süresinin sona ermesinden sonra web sayfamızdan duyurulacaktır.


Yayın: 25.11.2013
                                                           DUYURU
KHK Web Haber:

§     Spor Dairesi kadrosunda münhal bulunan ve 40/2013 No'lu Genelge ile ilan edilen II. Derece Müdür Muavini mevkii ile ilgili Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür veSpor Bakanlığı'ndan gelen talep üzerine anılan genelgenin iptaline karar verilmiştir.


Yayın: 30.10.2013
                                                           DUYURU
KHK Web Haber:

§      Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın Gelir ve Vergi Dairesi (29/2013), Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (31/2013), Genel Ortaöğretim Dairesi (32/2013), Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (33/2013), Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (34/2013), İlköğretim Dairesi (35/2013) ve Mahkemeler (36/2013) kadroları için ilan ettiği genelgelerde belirtilen sınav yöntemi; 10 Ekim, 2013 tarih ve 164 sayılı Resmi Gazete ile Kamu Görevlileri Yasası altında düzenlenen 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklik uyarınca aşağıdaki linkte belirtildiği gibi yapılacaktır.

ÆSınav Yöntemi

Yayın: 25.10.2013
DUYURU
KHK Web Haber:

§ Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi (Genelge No:3/2013), Dışişleri Dairesi (Genelge No: 4/2013) ve İlköğretim Dairesi (Genelge No: 23/2013) kadrolarında bulunan ve anılan genelgelerle münhal ilan edilen mevkiler için son başvuru tarihi 11 Kasım, 2013’tür.

§ Ayrıca Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının yükselme yeri kadroları için daha önceden münhal ilan edilen ve bundan sonra ilan edilecek olan mevkiler ile ilgili (aksi belirtilmediği sürece) başvurular, sınav tarihleri duyuruluncaya kadar devam edecektir.


Yayın: 13.09.2013
                                      YETERLİK SINAV DUYURUSU
KHK Web Haber:

§         2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yılda iki kez Temmuz ve Aralık aylarında yapılması öngörülen ve 2/2013 nolu genelgemizle ilan edilen fakat seçim yasakları nedeniyle Temmuz ayında yapılamayan Yeterlik Sınavı 7 Aralık, 2013 tarihinde yapılacaktır.

§         Yeterlik Sınavı için 29 Kasım, 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecektir. Ancak, daha önce 2/2013 nolu genelgemizle ilan edilen Yeterlik Sınavına başvuru yapan kişilerin tekrar başvuru yapması gerekmemektedir.

ÆYeterlik Sınavı

Yayın: 12.09.2013

                             GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ VE

    MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ NAKİLLERİ YAPILDI
KHK Web Haber:

§   Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullardaki; Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerle ilgili yer değiştirme işlemleri, 13 Eylül, 2013 tarihinden itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’nca gerçekleştirilmiştir.

ÆNakil Listesi

Yayın: 03.09.2013

Seçim Yasakları Nedeniyle Yapılamayan

Terfi Sınavları İçin Başvuru Süresi Uzatılmıştır

KHK Web Haber:

§         Münhal ilan edilmiş ve başvuru süresi sona erdiği halde seçim yasakları nedeniyle terfi sınavları yapılamayan ve aşağıdaki linkte yer alan münhal terfi kadrolarına yeniden başvuru kabul edilecektir. Müracaatlarını yapmış olan adayların yeniden başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Söz konusu münhal terfi kadrolarına aranan nitelikleri taşımış olmalarına rağmen herhangi bir nedenle müracaat edemeyen veya başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren başvuru hakkı kazanan adayların müracaatları kabul edilecektir.

§         Münhal ilan edilmiş ve başvuru süresi tamamlanmamış ve seçim yasakları nedeniyle ara verilmiş bulunan aşağıdaki linkte yer alan münhal terfi kadroları için henüz başvurmamış adayların başvuruları kabul edilecektir.

§         4 Eylül, 2013 Çarşamba gününden itibaren 3 Ekim, 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar başvurular yapılabilecektir.

ÆMünhal Terfi Kadroları

Yayın: 17.07.2013
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI
KHK Web Haber:

§         Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa’sının Amir hükmü uyarınca Anayasal bir kuruluş olarak yasa ile oluşturulan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı görevlerini tam bağımsız ve tarafsız olarak Anayasa ve Yaslara uygun olarak sürdürmektedir.

§         Bu çerçevede Kamu Hizmeti Komisyonu üstlendiği görevin yüksek sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdürürken yurtiçinde ve yurtdışında bu konularda bilgi ve tecrübesi olan kurumlarla istişare içerisinde her türlü işbirliğine gitmektedir.

ÆBasın Açıklaması

Yayın: 20.06.2013

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NUN NİSAN – MAYIS

DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN FAALİYET RAPORU ÖZETİ

KHK Web Haber:

§       Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yeniden çalışmaya başladığı 8 Nisan, 2013 tarihinden, seçim yasaklarının başladığı güne kadar, Komisyonumuzca yapılan işlemler, aşağıda linki verilen Faaliyet Raporu Özetinde sunulmaktadır.

§      Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, bundan sonra Komisyonumuzca yapılacak tüm işlemler sitemizde oluşturulacak olan “Faaliyet” başlığı altında her ay düzenli olarak yayınlanacaktır.

ÆFaaliyet Raporu Özeti

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI

KHK Web Haber:

§       Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda boşalan Başkan ve bir üyeliğe 8 Nisan, 2013 tarihinde atama yapması ile, bir süredir çalışamayan Komisyonumuz yeniden çalışmaya başlamıştır. Komisyonumuzun çalışmaya başladığı 8 Nisan, 2013 tarihinden bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar özetle şu şekildedir.  

ÆBasın Açıklaması

Yayın: 11.04.2013 18:00

Türkiye Cumhuriyeti ÖSYM Başkanı ve Beraberindeki Heyet

Kamu Hizmeti Komisyonu’nu Ziyaret Etti

KHK Web Haber:

§     Türkiye Cumhuriyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Öztemel, ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldız ile beraberindeki heyet Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’a nezaket ziyaretinde bulundular.

ÆBasın Açıklaması

Yayın: 04.03.2013 13:00

DUYURU

MÜNHAL YÜKSELME YERİ MEVKİLERİ İÇİN MÜRACAAT SÜRELERİ UZATILDI

§   Kamu Hizmeti Komisyonu’nca linkteki genelgelerle münhal ilan edilen yükselme yeri kadroları için müracaat sürelerinin, söz konusu münhallerin sınav gününe kadar uzatılmasına karar verilmiştir. İlgililerin bilgisine saygı ile sunulur.

ÆGenelgeler
 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı - Resmi Web Sitesi

 Web sitemizdeki tüm bilgiler, kaynak gösterilmesi tavsiyesiyle,
herkesin kullanımına açıktır.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı
Şht. Agah Top Sokak Ortaköy  - Lefkoşa
Tel: 2292750-2292751   Başkanlık: 2273231  Fax: 2275543
e-mail:
khk@kamunet.net 

Web Tasarım: KHK Başkanlığı