ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVLARI İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER

Mülakatta Birlikte Getirilecek Belgeler: Mülakat Sonrası Başarılı Olacak Adaylardan İstenecek Evraklar:
1. Mezun olunan okulun diploması,
2. Mezuniyetten sonraki eğitimi gösterir belge,
    meslekle ilgili sertifika,
3. Yabancı dil bilgisini kanıtlayabilecek  sertifika,
4. Sosyal kültürel aktiviteler ve çalışmış olunan
    yerlerle ilgili belge.
1. SAĞLIK KURULU RAPORU 
   (
Dr. Burhan Nalbantoğlu D. Hastanesi'nden)
2.
KARAKTER BELGESİ
    (Polis Genel Müdürlüğü’nden)
3.
DOĞUM KAYIT BELGESİ
    (İçişleri     Bakanlığı’ndan)


Yayın - 13/10/2011  -  16:15
SINAV PROGRAMI


   Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı branşlar ile ilgili münhal    yerlerini görmek içinTIKLAYINIZ.


18 Ekim, 2011
Branş Sıra No Kimlik No Saat
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 1 183165 10:00
Beden Eğitimi (Bayan) Öğretmeni 2 161613 10:00
Fizik - Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni 3 169792 10:00
Bilgisayar Öğretmeni 4 224287 10:00
İngilizce Öğretmeni 5 204864 10:00