ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVLARI İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER

Mülakatta Birlikte Getirilecek Belgeler: Mülakat Sonrası Başarılı Olacak Adaylardan İstenecek Evraklar:
1. Mezun olunan okulun diploması,
2. Mezuniyetten sonraki eğitimi gösterir belge,
    meslekle ilgili sertifika,
3. Yabancı dil bilgisini kanıtlayabilecek  sertifika,
4. Sosyal kültürel aktiviteler ve çalışmış olunan
    yerlerle ilgili belge.
1. SAĞLIK KURULU RAPORU 
   (
Dr. Burhan Nalbantoğlu D. Hastanesi'nden)
2.
KARAKTER BELGESİ
    (Polis Genel Müdürlüğü’nden)
3.
DOĞUM KAYIT BELGESİ
    (İçişleri     Bakanlığı’ndan)


Yayın - 23/09/2011  -  16:45
SINAV PROGRAMI


İlkokul Öğretmeni Münhal Yerleri
Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) Münhal Yerleri
Özel Eğitim Öğretmeni Münhal Yeri
   Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı branşlar ile ilgili münhal    yerlerini görmek içinTIKLAYINIZ.
Fizik - Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni
Türkçe Öğretmeni
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni
Beden Eğitimi (Bayan) Öğretmeni
Kimya - Fen Bilgisi (İng. - Tür. Dil.) Öğr.
Fen ve Teknoloji (İng. - Tür. Dil.) Öğr.
Biyoloji - Fen Bilgisi (Türkçe) Öğr.
Biyoloji - Fen Bilgisi (İng. - Tür.) Öğr.
Rehberlik ve Psikolojik Dan. Öğr.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğr.
Matematik (İngilizce-Türkçe D.) Öğr.
Matematik (Türkçe) Öğretmeni
Coğrafya - Sosyal Bilgiler (Tür.) Öğr.
Tarih - Sosyal Bilgiler (Tür.) Öğr.
Bilgisayar Öğretmeni
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.
Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni
İnşaat Teknolojisi Öğretmeni
Görsel Sanatlar ve Resim İş Öğr.
Teknoloji Tasarım Öğretmeni
Yunanca Öğretmeni
İngilizce Öğretmeni
Fransızca Öğretmeni
Almanca Öğretmeni


26 Eylül, 2011
Sıra No Aday No Kimlik No Saat
1 58504 238271 09:30
2 58513 232346 09:30
3 58528 236415 09:30
4 58517 232157 09:30
5 58501 219550 09:30
6 58503 233158 09:30
7 58000 213013 09:30
8 58003 209226 09:30
9 58512 239274 09:30
10 58527 236416 09:30
11 58529 238107 09:30
12 58507 224088 09:30
13 58515 237960 09:30
14 58500 233468 12:30
15 58508 232823 12:30
16 58511 241543 12:30
17 58522 254776 12:30
18 58007 204312 12:30
19 58502 229537 12:30
20 58005 189557 12:30
21 58510 232333 12:30
22 58514 241497 12:30
23 58523 235986 12:30
24 58521 237571 12:30
25 58516 233497 12:30
26 58526 237590 12:30
Güncelleme - 27/09/2011 - 12:00
Yayın - 26/09/2011  -  15:10

27 Eylül, 2011
Bıranş Sıra No Kimlik No Saat
İlkokul Öğretmeni 1 192659 09:30
2 236425 09:30
3 228157 09:30
4 139680 09:30
5 201760 09:30
6 234650 09:30
7 245186 09:30
8 237791 09:30
9 230777 09:30
10 217943 09:30
11 165474 09:30
Özel Ders Öğretmeni
 (Okul Öncesi)
12 233140 09:30
13 232347 09:30
14 229074 09:30
15 236540 12:30
16 241818 12:30
17 234054 12:30
18 233052 12:30
19 234890 12:30
20 234594 12:30
21 234836 12:30
22 230489 12:30
23 232322 12:30
24 231466 12:30
25 231772 12:30
26 236028 12:30
27 233245 12:30
28 234946 12:30
Özel Eğitim Öğretmeni 29 337837 12:30

28 Eylül, 2011
Bıranş Sıra No Kimlik No Saat
Fizik - Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni 1 209027 09:30
Türkçe Öğretmeni 2 217178 09:30
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 3 204302 09:30
4 181869 09:30
5 165875 09:30
6 187562 09:30
7 177675 09:30
8 166066 09:30
9 208440 09:30
Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni 10 176244 12:30
Beden Eğitimi (Bayan) Öğretmeni 11 339820 12:30
12 244394 12:30
13 240244 12:30
14 328951 12:30
15 160024 12:30
16 344771 12:30
17 239484 12:30

29 Eylül, 2011
Bıranş Sıra No Kimlik No Saat
Kimya - Fen Bilgisi (İng.-Tür. D.) Öğr. 1 211763 09:30
Fen Ve Teknoloji (İng.-Türkçe D.) Öğr. 2 203375 09:30
Biyoloji - Fen Bilgisi (Türkçe) Öğr. 3 203375 09:30
4 226204 09:30
Biyoloji - Fen Bilgisi (İng.-Türkçe) Öğr. 5 203375 09:30
6 219290 09:30
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğretmeni
7 224901 10:30
8 230643 10:30
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni 9 206015 10:30
Matematik (İngilizce-Türkçe Dilinde)
Öğretmeni
10 177896 12:30
11 184651 12:30
Matematik (Türkçe) Öğretmeni 12 207870 12:30
13 184651 12:30
14 204378 12:30
Coğrafya - Sosyal Bilgiler (Türkçe)
Öğretmeni
15 204320 13:30
16 198836 13:30
Tarih - Sosyal Bilgiler (Türkçe) Öğr. 17 192158 13:30

30 Eylül, 2011
Bıranş Sıra No Kimlik No Saat
Bilgisayar Öğretmeni 1 197757 09:30
2 217388 09:30
3 212357 09:30
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. 4 231691 09:30
Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni 5 215631 09:30
6 174464 09:30
İnşaat Teknolojisi Öğretmeni 7 144646 10:30
Görsel Sanatlar ve Resim İş Öğr. 8 215134 10:30
Teknoloji Tasarım Öğretmeni 9 175332 10:30
Yunanca Öğretmeni 10 209975 12:30
İngilizce Öğretmeni 11 205184 12:30
12 224461 12:30
Fransızca Öğretmeni 13 225285 12:30
14 230613 12:30
Almanca Öğretmeni 15 225030 12:30
16 231728 12:30