ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVLARI İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER

Mülakatta Birlikte Getirilecek Belgeler: Mülakat Sonrası Başarılı Olacak Adaylardan İstenecek Evraklar:
1. Mezun olunan okulun diploması,
2. Mezuniyetten sonraki eğitimi gösterir belge,
    meslekle ilgili sertifika,
3. Yabancı dil bilgisini kanıtlayabilecek  sertifika,
4. Sosyal kültürel aktiviteler ve çalışmış olunan
    yerlerle ilgili belge.
1. SAĞLIK KURULU RAPORU 
   (
Dr. Burhan Nalbantoğlu D. Hastanesi'nden)
2.
KARAKTER BELGESİ
    (Polis Genel Müdürlüğü’nden)
3.
DOĞUM KAYIT BELGESİ
    (İçişleri     Bakanlığı’ndan)


Yayın - 28/09/2010  -  13:10
SINAV PROGRAMI


29 Eylül, 2010

Branş Sıra
 No
Kimlik
No
Saat
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 1 190242 09:30
2 257357 09:30
Ev Ekonomisi Öğretmeni 3 203611 10:00
4 211541 10:00
Matematik (Türkçe) Öğretmeni 5 212112 10:30
6 169741 10:30
Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni 7 182862 11:00
8 182205 11:00
Tarih-Sosyal Bilgiler (Türkçe) Öğretmeni 9 324111 11:30
Müzik Öğretmeni 10 173214 11:30
Fen ve Teknoloji (İng.-Türk. Dilinde) Öğretmeni 11 222041 12:00
Fizik-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni 12 192602 12:00
Biyoloji-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni 13 213686 12:00