ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVLARI İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER

Mülakatta Birlikte Getirilecek Belgeler: Mülakat Sonrası Başarılı Olacak Adaylardan İstenecek Evraklar:
1. Mezun olunan okulun diploması,
2. Mezuniyetten sonraki eğitimi gösterir belge,
    meslekle ilgili sertifika,
3. Yabancı dil bilgisini kanıtlayabilecek  sertifika,
4. Sosyal kültürel aktiviteler ve çalışmış olunan
    yerlerle ilgili belge.
1. SAĞLIK KURULU RAPORU 
   (
Dr. Burhan Nalbantoğlu D. Hastanesi'nden)
2.
KARAKTER BELGESİ
    (Polis Genel Müdürlüğü’nden)
3.
DOĞUM KAYIT BELGESİ
    (İçişleri     Bakanlığı’ndan)


Yayın - 20/08/2010  -  16:00
SINAV PROGRAMI


İlkokul Öğretmeni 
Özel Eğitim Öğretmeni 
Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi)
Türkçe Öğretmeni
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Almanca Öğretmeni
Franızca Öğretmeni
Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni
Beden Eğitimi (Bayan) Öğretmeni
Biyoloji - Fen Bilg. (Türkçe) Öğretmeni
Biyoloji - Fen Bilg. (İng - Trkç. Dilinde) Öğr.
Fen ve Teknoloji (İng. - Trkç. Dilinde) Öğr.
Coğrafya - Sosyal Bil. (İng. - Trkç. Dilinde) Öğr.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğr.
Fen ve Teknoloji (Türkçe) Öğretmeni
Fizik - Fen Bilisi (Türkçe) Öğretmeni
Tarih - Sosyal Bil. (Türkçe) Öğretmeni
Matematik (Türkçe) Öğretmeni
Çocuk Elişimi ve Eğitimi Öğr.
Ev Ekonomisi Öğretmeni
Ekonomi (İng. - Trkç. Dilinde) Öğretmeni
Felsefe (İng. - Trkç. Dilinde) Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
Teknoloji Tasarım Öğretmeni
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

İLKOKUL ÖĞRETMENİ
23 Ağustos, 2010 24  Ağustos, 2010
Sıra No Kimlik
No
Saat
1 180812 10:00
2 231658 10:00
3 223311 10:00
4 229064 10:00
5 231657 11:00
6 231928 11:00
7 231741 11:00
8 231736 11:00
9 227282 16:00
10 228257 16:00
11 224540 16:00
12 222715 16:00
Sıra No Kimlik No Saat
1 226461 09:00
2 235053 09:00
3 228795 09:00
4 237166 09:00
5 234279 09:00
6 231436 09:00
7 225763 11:00
8 225778 11:00
9 227428 11:00
10 247029 11:00
11 231265 11:00
12 201440 11:00
Güncelleme -  24/08/2010  -  11:30
Yayın - 23/08/2010  -  17:00
25 Ağustos, 2010 26  Ağustos, 2010
Sıra No Kimlik No Saat
1 231243 09:00
2 189545 09:00
3 223839 09:00
4 224637 09:00
5 231710 09:00
6 164394 09:00
7 226709 10:30
8 166110 10:30
9 173180 10:30
10 135286 10:30
11 179894 10:30
12 189084 10:30
Sıra No Kimlik No Saat
1 171415 09:00
2 178258 09:00
3 201561 09:00
4 199867 09:00
5 331628 09:00
6 186021 09:00
7 187222 10:30
8 220579 10:30
9 170103 10:30
10 193208 10:30
11 147723 10:30
12 177299 10:3027 Ağustos, 2010
Branş  Sıra No Kimlik No Saat
Özel Eğitim Öğretmeni 1 237867 09:00
2 233797 09:00
3 223225 09:00
Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) 4 228377 09:00
5 225235 09:00
6 237671 09:00
Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) 7 243680 10:30
8 225862 10:30
9 228181 10:30
10 229513 10:30
11 223911 10:30
12 231235 10:30

 
31 Ağustos, 2010

Branş  Sıra No Kimlik No Saat
Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) 1 223302 09:00
2 230323 09:00
3 231284 09:00
4 223617 09:00
5 235127 09:00
6 229033 09:00
Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) 7 232814 10:30
8 225192 10:30
9 223337 10:30
10 228496 10:30
11 229770 10:30
12 230642 10:30

 
Yayın - 31/08/2010  -  08:00
1 Eylül, 2010
Branş  Sıra No Kimlik No Saat
Türkçe Öğretmeni 1 236250 09:00
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni
2 203229 09:00
3 209743 09:00
4 217580 09:00
5 184049 09:00
6 203556 09:00
Almanca Öğretmeni 7 220558 10:30
8 222555 10:30
Fransızca Öğretmeni 9 221540 11:00
10 117336 11:00

 
2 Eylül, 2010
Branş  Sıra No Kimlik No Saat
Beden Eğitimi (Erkek) 1 206007 09:00
Öğretmeni 2 213291 09:00
Beden Eğitimi (Bayan)
Öğretmeni
3 214449 09:00
4 228166 09:00
Biyoloji - Fen Bil. (Türkçe)
Öğretmeni
5 224972 10.00
6 217914 10.00
Biyoloji - Fen Bil. (İng.-Türk.Dil.)
Öğretmeni
7 186143 10:30
8 188233 10:30
Fen ve Tek.(İng-Türk.Dil.) Öğ. 9 312477 11:00
Coğrafya-Sos.Bil.(İng.-Türk.Dil) Öğ. 10 227272 11:00Yayın - 01/09/2010  -  11:00
 
3 Eylül, 2010
Branş  Sıra No Kimlik No Saat
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Öğretmeni
1 257629 09:00
2 228941 09:00
3 206281 09:00
4 222139 09:00
Fen ve Tek.(Türkçe) Öğretmeni 5 159554 10.00
Fizik-Fen Bil.(Türkçe) Öğretmeni 6 207563 10:15
Tarih-Sosyal Bilgiler (Türkçe)
Öğretmeni
7 210244 10:30
8 214535 10:30
Matematik (Türkçe) Öğretmeni 9 216730 11:00
10 212972 11:00

 
6 Eylül, 2010
Branş  Sıra No Kimlik No Saat
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğ. 1 222738 09:00
Ev Ekonomisi Öğretmeni 2 211785 09:15
Ekonomi (İng.-Türk. Dil.) Öğr. 3 146923 09:30
Felsefe (İng.-Türk. Dil.) Öğr. 4 236439 09:45
Müzik Öğretmeni 5 163056 10:00
Teknoloji Tasarım Öğretmeni 6 225215 10:15
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. 7 329893 10:30
8 166831 10:30