ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVLARI İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER

Mülakatta Birlikte Getirilecek Belgeler: Mülakat Sonrası Başarılı Olacak Adaylardan İstenecek Evraklar:
1. Mezun olunan okulun diploması,
2. Mezuniyetten sonraki eğitimi gösterir belge,
      meslekle ilgili sertifika,
3. Yabancı dil bilgisini kanıtlayabilecek  sertifika,
4. Sosyal kültürel aktiviteler ve çalışmış olunan
    yerlerle ilgili belge.
1. SAĞLIK KURULU RAPORU 
   (
Dr. Burhan Nalbantoğlu D. Hastanesi'nden)
2.
KARAKTER BELGESİ
    (Polis Genel Müdürlüğü’nden)
3.
DOĞUM KAYIT BELGESİ
    (İçişleri     Bakanlığı’ndan)


SINAV PROGRAMI
İngilizce Öğretmeni 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni  
Matematik (İngilizce-Türkçe Dilinde) Öğretmeni  
Matematik Öğretmeni  
Fen Bilgisi (İngilizce-Türkçe Dilinde) Öğretmeni  
Kimya - Fen Bilgisi Öğretmeni  
Biyoloji - Fen Bilgisi Öğretmeni  
Beden Eğitimi (Bayan) Öğretmeni  
Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni  
Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Bilgisayar Donanım Öğretmeni  
Coğrafya - Sosyal Bilgiler Öğretmeni  
Tarih - Sosyal Bilgiler Öğretmeni  
Resim - İş Öğretmeni  
Müzik Öğretmeni  
Çocuk Gelişim Öğretmeni  
Turizm Öğretmeni  


Yayın - 08/10/2009  -  14:20
9 Ekim, 2009

Branş Sıra No Kimlik No Saat
İngilizce Öğretmeni 1 214567 09:30
2 178184 09:30
3 203144 09:30
4 231867 09:30
5 212777 09:30
6 163952 09:30
7 214688 09:30
8 220105 09:30
9 231090 09:30
10 222690  09:30
İngilizce Öğretmeni 11 178035 14:00
12 203006 14:00
13 206939 14:00
14 211000 14:00
Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Öğretmeni 15 210871 14:00
16 200764 14:00
17 218706 14:00
18 194660 14:00
19 209572 14:00


Yayın - 08/10/2009  -  17:00
12 Ekim, 2009

Branş Sıra No Kimlik No Saat
Matematik (İngilizce-Türkçe Dilinde) Öğretmeni 1 215388 09:30
2 165989 09:30
3 202291 09:30
4 191859 09:30
5 194323 09:30
6 220638 09:30
Matematik Öğretmeni 7 200893 09:30
8 311547 09:30
9 195914 09:30
Fen Bilgisi (İngilizce-Türkçe Dilinde) Öğretmeni 10 146171 14:00
11 214910 14:00
Kimya - Fen Bilgisi Öğretmeni 12 217173 14:00
Biyoloji - Fen Bilgisi Öğretmeni 13 211209 14:00
Beden Eğitimi (Bayan) Öğretmeni 14 320466 14:00
15 208225 14:00
16 170506 14:00
17 184326 14:00
Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni 18 121360 14:00
19 198618 14:00
 

 
Yayın - 09/10/2009  -  15:30

13 Ekim, 2009

Branş Sıra No Kimlik No Saat
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 1 202302 09:30
2 190089 09:30
3 198716 09:30
4 174041 09:30
5 200112 09:30
6 215504 09:30
7 178678 09:30
8 180947 09:30
9 187938 09:30
Bİlgi ve İletişim Tekn. - Bilgisayar Donanım Öğr. 10 186773 09:30
Coğrafya - Sosyal Bilgiler Öğretmeni 11 212999 14:00
12 207657 14:00
Tarih - Sosyal Bilgiler Öğretmeni 13 318053 14:00
14 211757 14:00
15 212339 14:00
Resim - İş Öğretmeni 16 203686 14:00
Müzik Öğretmeni 17 213240 14:00
18 221514 14:00
Çocuk Gelişimi Öğretmeni 19 208498 14:00
Turizm Öğretmeni 20 185590 14:00