ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVLARI İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER

Mülakatta Birlikte Getirilecek Belgeler: Mülakat Sonrası Başarılı Olacak Adaylardan İstenecek Evraklar:
1. Mezun olunan okulun diploması,
2. Mezuniyetten sonraki eğitimi gösterir belge,
    meslekle ilgili sertifika,
3. Yabancı dil bilgisini kanıtlayabilecek  sertifika,
4. Sosyal kültürel aktiviteler ve çalışmış olunan
    yerlerle ilgili belge.
1. SAĞLIK KURULU RAPORU 
   (
Dr. Burhan Nalbantoğlu D. Hastanesi'nden)
2.
KARAKTER BELGESİ
    (Polis Genel Müdürlüğü’nden)
3.
DOĞUM KAYIT BELGESİ
    (İçişleri     Bakanlığı’ndan)


Yayın - 10/11/2009  -  16:20
SINAV PROGRAMI

12 Kasım, 2009

Branş Sıra No Kimlik No Saat
Fizik - Fen Bilgisi Öğretmeni 1 212962 09:30
Kimya - Fen Bilgisi (İngilizce-Türkçe Dilinde) Öğr. 2 216123 09:30
Elektrik Öğretmeni 3 201761 09:30
Elektronik Öğretmeni 4 316296 09:30
El Sanatları Öğretmeni 5 315864 09:30
İnşaat Teknolojisi Öğretmeni 6 183952 10:30
Teknoloji Tasarı Öğretmeni 7 230710 10:30
Ekonomi (İngilizce-Türkçe Dilinde) Öğretmeni 8 190960 10:30
Felsefe (İngilizce-Türkçe Dilinde) Öğretmeni 9 215717 10:30
Muhasebe ve Finansman Öğretmeni 10 131799 10:30
Ev Ekonomisi Öğretmeni 11 211780 14:00
Yunan Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 12 209184 14:00
13 213364 14:00
Köy Kadın Kursu Öğretmeni 14 028952 14:30
15 156286 14:30
Görsel İşitsel ve Medya Tek.(Grafik Tasarım) Öğr. 16 164158 14:30
17 184775 14:30