Güncelleme: 13 Ocak, 2011 10:00
Yayın: 28 Aralık, 2010  12:20
II. D. I.S. İDARE MEMURU 
PERSONEL DAİRESİ
(Onbeş günlük itiraz süresi sonunda kesinleşecek GEÇİCİ LİSTE)
İtiraz süresi sonunda geçici listede herhangi bir değişiklik olmamıştır.
KESİN LİSTE
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00002 171484 37 13 74
2 00001 158990 34 16 68