Güncelleme: 9 Aralık, 2010 10:30
Yayın: 23 Kasım, 2010  12:50
I. DERECE FOTOĞRAFÇI
(ENFORMASYON DAİRESİ)
(Onbeş günlük itiraz süresi sonunda kesinleşecek GEÇİCİ LİSTE)
İtiraz süresi sonunda geçici listede herhangi bir değişiklik olmamıştır.
KESİN LİSTE
Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00001 143391 33 17 66