Yayın: 10 Ağustos, 2010 - 12:15
I. DERECE YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ
(YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ)

Sıra No Aday No Kimlik No Doğru Yanlış Puan
1 00005 138859 41 9 82
2 00001 149475 39 11 78
3 00003 132687 35 15 70
4 00004 113128 32 18 64
5 00007 124290 28 22 56
6 00002 014906 24 26 48
7 00006 032259 20 30 40